Методи обстеження гінекологічних хворих

Актуальність теми: У останні десятиліття в гінекології сталися корінні зміни поглядів на багато ключових позицій, що стосуються механізмів розвитку захворювання, можливостей їх діагностики і лікування. У гінекологічну практику, разом з вже відомими ультразвуковими, ендоскопічними і мікробіологічними методиками діагностики, увійшли нові методи діагностики - комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, гістероскопія, остеоденсинтометрія та інші. Також необхідними стали генетичні і імунологічні дослідження. Знання сучасних методів обстеження необхідне лікареві для постановки і вирішення діагностичних завдань з врахуванням реальних можливостей методів лабораторної і інструментальної діагностики - їх інформативності, доступності, безпеки і економічності.

Цілі навчання:

Загальна мета:уміти зібрати і інтерпретувати скарги і анамнез, поставити попередній діагноз, намітити, обґрунтувати та оцінити дані загально клінічного, спеціального гінекологічного і додаткового обстеження пацієнтки.

Конкретні цілі Вихідний рівень знань – умінь
1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів. 2.Вибрати і трактувати дані скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя і об’єктивного дослідження жінки для виявлення патології. 1. Знати анатомію та фізіологію жіночих статевих органів: - кафедра анатомії - кафедра фізіології -кафедра топографічної анатомії. 2. Збирати скарги, анамнез захворювання і життя, розпізнавати основні симптоми захворювання: - кафедра нормальної фізіології людини - кафедра патологічної фізіології людин - кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб.
3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при порушеннях менструальної функції жінки та їх ускладненнях. 4. Встановити попередній діагноз. 5. Оволодіти вмінням виконувати необхідні медичні маніпуляції. 2. Оцінювати дані фізикальних, лабораторних, інструментальних досліджень і морфологічний субстрат захворювань: - імунологічні - кафедра мікробіології - гормональні - кафедра біохімії - морфологічні - кафедра патологічної анатомії - інструментальні - кафедра радіології і променевої діагностики - фізикальні і лабораторні - кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. 3. Визначити механізм розвитку захворювання: - кафедра патологічної фізіології людини - кафедра патологічної анатомії - кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. 4. Кафедра акушерства та гінекології.

Завдання для перевірки вихідного рівня знань

Завдання №1

У гінекологічне відділення доставлена пацієнтка Я., 18 років із скаргами на періодичні спастичні болі внизу живота, які іррадують в пахову область. Менструальна функція не порушена, остання менструація закінчилася три дні тому.

Статевим життям не живе. Які дані анамнезу життя необхідно уточнити у жінки?

A. Наявність шкідливих звичок.

B. Початок менструації.

C. Тривалість менструального циклу.

D. Наявність запорів.

E. Використовувані методи контрацепції.

Еталон відповіді: D.Завдання №2

У гінекологічне відділення доставлена хвора Д., 20 років із скаргами на ниючі болі внизу живота, затримку менструації на 10 днів. При бімануальному дослідженні: матка в anteflexio, не збільшена, щільна, рухлива, безболісна. Зліва від матки пальпується утворення овоідної форми, чутливе при пальпації.

Який додатковий метод дослідження необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

A. Метросальпінгографія.

B. Гістероскопія.

C. Ультразвукове сканування.

D. Комп'ютерна томографія.

E. Кольпоскопія.

Еталон відповіді: С.

Завдання №3

У гінекологічне відділення поступила вагітна Т., 20 років з вагітністю 10-11 тижнів для уточнення можливості виношування вагітності і визначення тактики подальшого ведення пацієнтки. Під час вступу пред'являє скарги на прискорене серцебиття, задишку у спокої, почуття страху, болі в крупних і дрібних суглобах, ціаноз губ. З анамнезу встановлено, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При додатковому обстеженні - різко позитивні ревмапробы, на ЕхоКГ - ознаки вираженої мітральної недостатності і початкових явищ мітрального стенозу.

Яке екстрагенітальне захворювання можна передбачити?

A. Ревматизм, активна фаза, комбінований мітральний порок, СНІІА.

B. Ревматоїдний артрит.

C. Ревматизм, неактивна фаза, поворотний ревмокардит.

D. Ревматизм, активна фаза, мітральна недостатність, СН0.

E. Ревматизм, неактивна фаза, мітральний стеноз, СНІ.

Еталон відповіді: А.

 • женщины (98)
 • Ментальная блокировка. Стопа - очень важная часть твоего физического тела
 • Аарона симптом (Aaron) Боль и чувство распирания в эпигастрии при надавливании в правой подвздошной области. Наблюдается при аппендиците. 14 страница
 • Предпосылки петровских преобразований
 • ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 8 3 страница
 • Допуск к лаб. раб. 5 – Определение скорости звука в воздухе.
 • СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ.
 • United States
 • Механизации пассажирских самолетов
 • Размер. Стопа.
 • Поверхность, натянутая на 4 пространственные кривые (Поверхность Кунса).
 • Ем ф о р мы и челов еком.
 • Структура порід
 • Понятие и виды дееспособности граждан.
 • Алақты және алмазды қашаулар
 • Посадка без очереди: детки
 • Уголовно процессуальные акты (14)
 • Местное самоуправление России в переходный период
 • Вся игра существования так прекрасна, что смех может быть единственным ответом на это. Смех может быть единственной молитвой, благодарением.
 • З чого все починалось ?