Фоновий моніторинг

Природний фон – стан природного середовища, який не зазнав прямого впливу людської діяльності.

Фоновий моніторинг – багаторічні комплексні спостереження за об’єктами природоохоронних зон для оцінювання і прогнозування змін стану екосистем віддалених від об’єктів промисловості та господарської діяльності. Його організовують у біосферних заповідниках.

Основним завданням фонового моніторингу є з’ясування і фіксація показників, що характеризують природний фон, а також глобальні і регіональні зміни в процесі розвитку біосфери.

Програма фонового екологічного моніторингу на основі біосферних заповідників охоплює такі напрямки:

1.Моніторинг забруднення НПС і інших факторів антропогенного впливу.

2.Моніторинг реакції біоти на антропогенний вплив передусім на фонові рівні забруднення.

3.Спостереження за зміною функцій і структурних характеристик еталонних (незайманих) природних екосистем.

Програма фонового моніторингу формується з абіотичної і біотичної складової. До абіотичної складової належать спостереження за кліматичними, ґрунтовими гідрологічними, геологічними умовами та явищами НПС. Біотична складова фонового моніторингу охоплює оцінювання стану біоти, прогнозування стану її реакцій на незначну зміну природного середовища.

 • Общие принципы оценки экономической эффективности инноваций
 • Годовое собрание акционеров
 • Характеристика Образу
 • Про лікаря-педіатра дільничного
 • Стекло.
 • Б) Определение норматива материальных ресурсов в НП на складах цехов предприятия.
 • Глава 12. ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
 • Предраковые состояния
 • Геометрическая мандала
 • Порядок выполнения экспериментальной части лабораторной работы
 • Позади выпускные испытания в Академии вампиров, и неукротимая Роза Хэзевей получает наконец официальное звание стража. Целый мир раскрыт перед ней отныне, но первое, что делают Роза и ее подруга 2 страница
 • Match these replies (1-5) to the things (a-e) the people say in A below.
 • Горно-геологические параметры
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для США пришло время выработать и применять комплексную
 • Производные (косвенные) иски
 • На­клеи­ва­ние яр­лы­ков
 • Познай себя
 • ФРАНЦИСК II
 • Цифровая крепость 10 страница
 • Глава IX. Листвяная Звезда проспала в своей палатке до самого полудня