Умови регулювання фондів оплати праці

2.1. Оплата праці працівників підприємства проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Положення про преміювання працівників ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (Додаток 4).

2.2. Заробітна плата виплачується працівникам за місцем роботи або за особистою письмовою згодою працівника через установу банку у гривнях регулярно в робочі дні два рази на місяць: аванс - 16 числа поточного місяця, остаточний розрахунок - 10 числа наступного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

2.3. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом про Державний бюджет України.

2.4. При укладенні трудового договору Уповноважена особа доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, у відповідності з якими здійснюються утримання із заробітної плати.

2.5. Сторони домовилися запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Виборним органом первинної профспілкової організації завчасно, не пізніше як за 2 місяці попередивши працівників про причини.

2.6. Працівникам підприємства може виплачуватися одноразова нецільова благодійна матеріальна допомога.

2.7. Працівникам, не пізніше дня виплати заробітної плати, видаються розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої та утриманої заробітної плати, а саме:

- загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

- розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

- сума заробітної плати, що належить до виплати.

2.8. Для наступних категорій працівників встановлюються знижені норми виробітку:

- для вагітних жінок на 20% відповідно до медичного висновку;

- для працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються пропорційно скороченому робочому часу для цієї категорії працівників;

- для молодих працівників, прийнятих на роботу після закінчення технікумів і вузів, звільнених зі строкової військової служ­би тощо, на перші два місяці роботи на 50% після закінчення 1-місячного строку випробування.

2.9. При неповному виконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При повному невиконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. При систематичному невиконанні працівниками місячних завдань без поважних причин їх переводять на відрядну форму оплати праці.

2.10. Керівникам науково-виробничих груп не нараховуються плата за керівництво науково-виробничою групою при наявності у їх групі недовиконання робіт.

2.11. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

2.12. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.13. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

 • Определение, формулирование и оформление целей клиента
 • «Серафита» — главное произведение Бальзака в жанре, который можно условно назвать мистическим философским романом. Своим рождением книга в значительной мере обязана Эвелине Ганской, будущей жене 2 страница
 • Наше будущее зависит, однако, от того, в какой степени советская элита усвоит идею общечеловеческого государства».
 • Види норм працi.
 • Молекулярна кухня
 • Ценка параметров зоны радиоактивного заражения местности возникшей в результате наземного ядерного взрыва.
 • Часть 2. Анализ деятельности головного мозга во сне.
 • Счастливое детство четверых детей Доллангенджеров окончилось после трагической гибели их любимого отца. Их мать, оставшись без мужа и неспобная поддерживать привычный образ жизни, решает вернуться 3 страница
 • Taken: , 1СЦЕНА ПЯТАЯ
 • Назначьте лечение. 1). При острой кровопотере при рождении в вену пуповины вводят катетер
 • Комплексная система автоматизации управления сортировочной станцией
 • Оценка и анализ внешней среды. После установления своей миссии и целей руководство должно начать диагностический
 • К обетованиям Божьим
 • Пример 2. В этом случае, прежде чем начнут выполняться инструкции
 • Соціальні функції й види виборів
 • Дивидуальных вариациях тех субъективных составляющих, в которых
 • Поиск новой бизнес-идеи
 • Отель « Green Wood »4**** - г. Банско – Болгария
 • Формула изобретения. Устройство для циркуляционного вакуумирования стали, содержащее вакуумную камеру с
 • Прибыли новых хозяев