Умови регулювання фондів оплати праці

2.1. Оплата праці працівників підприємства проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Положення про преміювання працівників ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (Додаток 4).

2.2. Заробітна плата виплачується працівникам за місцем роботи або за особистою письмовою згодою працівника через установу банку у гривнях регулярно в робочі дні два рази на місяць: аванс - 16 числа поточного місяця, остаточний розрахунок - 10 числа наступного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

2.3. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом про Державний бюджет України.

2.4. При укладенні трудового договору Уповноважена особа доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, у відповідності з якими здійснюються утримання із заробітної плати.

2.5. Сторони домовилися запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Виборним органом первинної профспілкової організації завчасно, не пізніше як за 2 місяці попередивши працівників про причини.

2.6. Працівникам підприємства може виплачуватися одноразова нецільова благодійна матеріальна допомога.

2.7. Працівникам, не пізніше дня виплати заробітної плати, видаються розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої та утриманої заробітної плати, а саме:

- загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

- розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

- сума заробітної плати, що належить до виплати.

2.8. Для наступних категорій працівників встановлюються знижені норми виробітку:

- для вагітних жінок на 20% відповідно до медичного висновку;

- для працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються пропорційно скороченому робочому часу для цієї категорії працівників;

- для молодих працівників, прийнятих на роботу після закінчення технікумів і вузів, звільнених зі строкової військової служ­би тощо, на перші два місяці роботи на 50% після закінчення 1-місячного строку випробування.

2.9. При неповному виконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При повному невиконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. При систематичному невиконанні працівниками місячних завдань без поважних причин їх переводять на відрядну форму оплати праці.

2.10. Керівникам науково-виробничих груп не нараховуються плата за керівництво науково-виробничою групою при наявності у їх групі недовиконання робіт.

2.11. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

2.12. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.13. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

 • Хроника времен культа личности 11 страница
 • Статья 182. Объект налогообложения
 • Негативизм - это конформизм наоборот, стремление во что бы то ни стало поступать вопреки позиции большинства и любой ценой утверждать свою точку зрения.
 • Стоимость программы на человека
 • Мельес - создатель первого игрового кино
 • Ошибка Бернулли
 • Индивидуально-психологические особенности военнослужащих
 • Глава 13 Формирование мифа: ленин против сталина
 • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 • Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
 • 1. Стальные проволочные канаты: конструкция, назначение, выбраковка. 2. Полиспасты: классификация, виды, определение кратности.
 • Соотношение понятий реклама и рекламный менеджмент. Специфика менеджмента в рекламе.
 • Пост Нового Завета
 • Демьян. - Ты решил? - спросил Михан, подавай мне сигарету
 • Патриарх Самуил I
 • Мир как воля и представление 5 страница
 • Особенности продажи лицензий.
 • МОТИВЫ 389
 • СОСТАВ И РАБОТА ЖЮРИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
 • Метель прекратилась. И заснеженная долина перед замком засияла в лучах восходящего солнца. Где- то на горизонте все еще чернели тучи, принесшие с собой ненастье. Но ветер уже стих, только редкие 3 страница