Умови регулювання фондів оплати праці

2.1. Оплата праці працівників підприємства проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Положення про преміювання працівників ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (Додаток 4).

2.2. Заробітна плата виплачується працівникам за місцем роботи або за особистою письмовою згодою працівника через установу банку у гривнях регулярно в робочі дні два рази на місяць: аванс - 16 числа поточного місяця, остаточний розрахунок - 10 числа наступного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

2.3. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом про Державний бюджет України.

2.4. При укладенні трудового договору Уповноважена особа доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, у відповідності з якими здійснюються утримання із заробітної плати.

2.5. Сторони домовилися запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Виборним органом первинної профспілкової організації завчасно, не пізніше як за 2 місяці попередивши працівників про причини.

2.6. Працівникам підприємства може виплачуватися одноразова нецільова благодійна матеріальна допомога.

2.7. Працівникам, не пізніше дня виплати заробітної плати, видаються розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої та утриманої заробітної плати, а саме:

- загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

- розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

- сума заробітної плати, що належить до виплати.

2.8. Для наступних категорій працівників встановлюються знижені норми виробітку:

- для вагітних жінок на 20% відповідно до медичного висновку;

- для працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються пропорційно скороченому робочому часу для цієї категорії працівників;

- для молодих працівників, прийнятих на роботу після закінчення технікумів і вузів, звільнених зі строкової військової служ­би тощо, на перші два місяці роботи на 50% після закінчення 1-місячного строку випробування.

2.9. При неповному виконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При повному невиконанні місячних завдань працівниками заробітна плата нараховується у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. При систематичному невиконанні працівниками місячних завдань без поважних причин їх переводять на відрядну форму оплати праці.

2.10. Керівникам науково-виробничих груп не нараховуються плата за керівництво науково-виробничою групою при наявності у їх групі недовиконання робіт.

2.11. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

2.12. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.13. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

 • Классификация рулевых электроприводов
 • Загальна характеристика психології в Новий час
 • ДЕЛАТЬ СЕБЯ! ТРЕНИНГИ СТАНИСЛАВСКОГО
 • Глава VIII. Снегопад прекратился только тогда, когда Огнезвезд с Ежевичкой вернулись в лагерь
 • Введение. Потребность общества в информации о здоровом питании всегда изумляла меня
 • Порядок выполнения задания. 1. Откройте ранее созданную базу данных БОЛЬНИЦА.
 • Звільнення у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 • ЖЕНЯ (растерянно). Кажется, я не вовремя?
 • Бог милостив, и во исполнение его милости, на праведнике лежит долг вразумления заблудших, чтобы те тоже вошли в праведность, вразумившись.
 • Расчет полной себестоимости и рыночной цены услуги
 • ÐÏࡱá> þÿ ;[1] þÿÿÿ}ÿ€ÿ€[1]ÿ[1]€ ÿ € ÿ 368 страница
 • Реклама в политической коммуникации современного общества.
 • Традиционные компоненты модели
 • Основные принципы организации производственных процессов
 • Изменение наименования статьи 332
 • МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНЫХ БЕТОНОВ
 • Действие второе. Те же декорации.
 • ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 69 страница
 • Символизм Бога
 • Последствия расторжения договора