XXXV. УСІМ РИФАМ РИФ

Дуже небезпечний і підступний риф для практиків української мови — вживання дієприкметникових форм. Дієприкметникові форми типу розмовляючий, тримаючий, температурячий не властиві нашій мові. Проте під впливом двомовности і з активною участю послідовників академіка Бєлодєда, ці форми чимраз настирливіше засмічують українську мову. Можна почути і прочитати:

воюючий
галопуючий
гинучий
зростаючий
наступаючий
слабнучий
танцюючий

Затим що обминання таких форм становить певні труднощі навіть для мовознавців, доцільно розповісти, як можна обходитись без дієприкметників. Мовознавство розрізняє такі категорії дієприкметників:

А. активні теперішнього часу:

зростаючий = який /що/ зростає; той, хто зростає

Б. зворотні активні теперішнього часу /ці форми відомі лише російській мові/:

гордящийся = який /що/ пишається; той, хто пишається

В. активні минулого часу:

зрослий = який /що/ зріс; той, хто зріс; Сюди ж належать і суржикові форми бувший = який був, пізнавший = який пізнав

Г. зворотні активні минулого часу — /лише в російській мові/:

загоревшийся = який /що/ загорівся; той, хто загорівся

Ґ. пасивні теперішнього часу:

пізнаваний = що його пізнають; той, кого пізнають;

Дослідім кожну категорію — А, Б, В, Г, Ґ — окремо.

А. АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ /Форма (А)/

Дієприкметників форми (А) в нашій мові не вживано. Їх заступає розгорнутий зворот дієслова з займенником який, що, хто:

Замість Ми кажемо
усі, граючі в карти, усі, хто грає в карти
усі, що грають у карти
усі, які грають у карти.

Але форми (А) подекуди вживають у ролі прикметників. Проте і таке вживання не характерне для мовної стихії українців. На жаль, таке вживання поширюється.

Українська мова уникає дієприкметникових форм, заступаючи їх іншими формами. Нижче розглянуто 16 способів такої заміни:

1. Замість дієприкметника-кальки вживано дієприкметник, властивий українській мові:

Калькована форма Російська форма Українська форма
випрохуючий милостиню жебрущий
вислизаючий вислизущий
гинучий умирущий, зникомий
зміцнюючий /засіб/ покріпущий
невгасаючий невгасущий
непрацюючий бездействующий гулящий
розтліваючий розтлівущий
дающий /рука дающего/ давущий /рука давущого/

Кальку подекуди може замінити давній дієприкметник:

зникаючий зникомий
розуміючий що свідомий чого

Функцію заміни може виконати й активний дієприкметник минулого часу:

прилягаючий прилеглий
скисаючий недокислий

2. Кальку заступає віддієслівний прикметник з кінцівкою -кий:

Калькована форма Українська форма
вислизаючий порський
муляючий мулький
смалячий смалький

3. Замість дієприкметника-кальки вживано віддієслівний прикметник:

Калькована форма Українська форма
брязкаючий брязкотючий, брязкучий
засліплюючий сліпучий
спалахуючий спалахущий(Рек.)
гуркаючий гуркотючий4. Кальку заступає віддієслівний прикметник з кінцівкою -/ув/альний:

Калькована форма Українська форма
вимірюючий вимірювальний
звужуючий звужувальний
огріваючий огрівальний
спонукуючий спонукальний

5. Кальку з успіхом заступає віддієслівний прикметник з наростком -ч-:

Калькована форма Українська форма
запам'ятовуючий запам'ятовчий
перетворюючий перетворчий
протиборствуючий протиборчий
попереджуючий запобігавчий

Більше прикладів до цього пункту — у розділі XXVI.

6. Замість кальки вживано прикметника з наростком -ист-:

Калькована форма Російська форма Українська форма
загрібаючий загребистий
підбадьорюючий бадьористий
сверкающий вогнистий

7. Форму (А) заступає прикметник, що відповідає значенню дієприкметника у даному конкретному вислові:

Калькована форма Російська форма Українська форма
вражаючий ефект потрясающий еффект могутній ефект
галопуюча (інфляція) обвальна, нестримна, розтриножена
діючий чинний, активний, діяльний, дійовий, ефективний
дозріваючий доходжалий
існуючий сучасний, наявний, сущий
недіючий бездіяльний, нерухомий, мертвий, неживий, неефективний
болеутоляющий протибольовий
восходящая звезда нова зірка
изобилующий чем багатий на що, рясний відчого
испытующий взгляд сторожкий /пильний/ погляд
не нервирующий спокійний

8. Дієприкметника-кальку заступає прикметник:

а. з кінцівкою -ливий, -ний, -ній:

Калькована форма Українська форма
брязкаючий брязкітливий
гуркаючий гуркітливий
дратуючий дратівний
загрожуючий загрозливий
заспокоюючий заспокійливий
наступаючий /рік/ прийдешній

б. з кінцівкою -ійний, -ний:

Калькована форма Російська форма Українська форма
агонізуючий агонійний
координуючий координаційний
рухаючий рушійний
циркулюючий циркуляційний
предвещающий призвісний
текущий /год/ поточний/рік/
текущая /вода/ проточна/вода/

в. із закінченням -овий:

Калькована форма Українська форма
допомагаючий допомоговий
підслухуючий /апарат/ підслуховий
розважаючий розваговий
розділяючий/принцип/ розділовий

9. Замість кальки вживано іменника:

Калькована форма Російська форма Українська форма
ведучий програми провідник
виконуючий обов'язки виконавецьобов'язків
всезнаючий всевідець
гавкаючий гавкун, гавкало
інакодумаючий інодумець, інакодумець
інформуючий інформант
колекціонуючий колекціонер
копіюючий копіїст
пишучий писець, писар
симпатизуючий симпатик
снідаючий снідальник
співаючий співака, співун, співець
стерегущий сторож
управляющий управитель

Мовці мають усвідомлювати, що заміна форми (А) іменником іноді вимагає переробки пари дієприкметник-іменник на іменник-іменник:

гавкаючий пес пес-гавкун
всезнаючий професор професор-всевідець

10. Щоб уникнути кальки зворот з дієприкметником перефразовано:

Калькована форма Російська форма Українська форма
знеболюючий засіб засіб знеболення
оточуючі слова словесне оточення
воздевающий руки з простертими вгору руками
вспоминающий прошлое занурений у спогади проминуле
куб, вмещающий литр куб місткістю /обсягом/ у літр
прославляющий царя царський хвалитель

11. У пригоді стає ідіоматичний — часом образний — зворот:

Калькована форма Російська форма Українська форма
агонізуючий в агонії
воюючий у борні
діючий у дії, в роботі, в ходу
скисаючий у процесі скисання
танцюючий у танці
температурячий хворий хворий з температурою
возлагающий надежды на з надіями на
восходящее солнце сонце на сході

12. Допомагає прийменник для:

Калькована форма Російська форма Українська форма
гальмуючий /прилад/ для гальмування
гойдаючий для гойдання
шифруючий для шифрування
содействующийразвитию для сприяння

13. У пригоді стає зворот із словами щораз, чимраз, дедалі:

Калькована форма Російська форма Українська форма
зростаючий /тиск/ щораз більший
зростаючі ціни щораз вищі ціни
слабнучий дедалі слабший
выживающий из ума дедалі слабший на голову /розум/

14. Калькований зворот заступає дієслово або іменник з прикметником готовий, зайнятий, звиклий, здатний, охочий, радий, схильний тощо:

Калькована форма Російська форма Українська форма
агітуючий зайнятий агітацією
нудьгуючий звиклий нудьгувати
обертаючий здатний обертати
обіцяючий радий /охочий/ обіцяти
перебільшуючий схильний перебільшувати
підвищуючий готовий підвищувати
бегущая по волнам відважна бігти плесом вод

15. Прислуговується традиційна українська словоформа:

Дієприкметник з іменником Складний іменник
дурячий світ дурисвіт
закручуючий голову закрутиголова
ковтаючий мух лигай-муха
лижучий блюдо лизоблюд
недобачаючий хиб недобачай-хиби
хапаючий книші хапокниш

16. Дієприкметниковий зворот заступає дієприслівниковий:

Українізований російський зворот Дієприслівниковий зворот
брат, смакуючий подробиці, каже смакуючи подробиці, брат каже
пролетіла співаюча пташка співаючи, пролетіла пташка

Ці 16 способів заміни активних дієприкметників теперішнього часу, річ ясна, не вичерпують усіх словотворчих можливостей нашої мови, але вони дають уявлення про такі можливості.

XXXVI. УСІМ РИФАМ РИФ (продовження)

Б. ЗВОРОТНІ АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ /ФОРМИ (Б)/

Цих дієприкметників — форм (Б) — в українській мові не вживано. Їх заступає розгорнутий зворот дієслова із займенником що, який, хто:

Замість Ми кажемо
пишаючийся який /що/ пишається, той, хто пишається

Форма пишаючийся — форма нежива: її вжито лише для ілюстрації. Форми (Б) поширені в російській мові. У дальшому тексті до всіх українських форм наводитимуться форми російські. Не вміючи знайти українські відповідники до форм (Б), дехто зневірюється у здібностях рідної мови. Саме, щоб розвіяти такий забобон, постає потреба наводити російські форми, що і зроблено у дальших прикладах.

1. Розгорнуту дієприкметникову форму (Б) заступає давній дієприкметник, що закінчується на -щий:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Дієприкметник
хто перебивається жебрами побирающийся жебрущий

Цю ж функцію виконує пасивний дієприкметник минулого часу:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Дієприкметник
що втішається наслаждающийся чарований, поєний-чарований
який авансується авансирующийся авансований
який використовується использующийся використовуваний
який продається продающийся продаваний
який простягається простирающийся простертий

2. Розгорнуту форму (Б) заступає прикметник з кінцівкою -кий:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Прикметник
який б'ється бьющийся б'ючкий
який в'ється вьющийся виткий
який гнеться гнущийся гнучкий
який легко нагинається легко нагибающийся хилкий
який маститься мажущийся масткий
який рветься рвущийся рвучкий

3. Форму (Б) заступає прикметник, близький до дієприкметника, з кінцівкою -енний:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Прикметник
той, що бережеться берегущийся береженний
той, що дозволяється позволяющийся дозволенний
той, що здійснюється осуществляющийся здійсненний
той, що народжується рождающийся рожденний (Рек.)

4. Стає у пригоді прикметник з кінцівкою -абельний, -истий, -мий, -ній, -овий або прикметник-образ:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Прикметник
який адаптується адаптирующийся адаптабельний
який займається воспламеняющийся займистий
який здається кажущийся сповидний
який надходить приближающийся(про свято) прийдешній
який обертається вращающийся обертовий
який рухається движущийся рухомий

5.Форму (Б)підміняє іменник або зворот зприкметником чи іменником:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Іменник або зворот
хто обертається у світі вращающийся вобществе тертий у світі
що б'ється сражающийся у борні
що вдивляється всматривающийся з уп'ятими очима
що дослухається вслушивающийся з нашорошеними вухами
що забавляється забавляющийся захоплений забавою
що кривляється кривляющийся кривляка
що розвивається развивающийся малорозвинений
що пишається/чим/ гордящийся/чем/ ордий зчого
що розвивається развивающийся у процесі розвитку
що ставиться за обов'язок вменяющийся в обязанность поставлений за обов'язок
що сумнівається с омневающийся повен сумнівів

6.Українську форму творить прикметник із словом чимраз, щораз, дедалі:

Розгорнута форма (Б) Російська форма Зворот
що змінює вигляд видоизменяющийся щораз іншої форми
який впорядковується благоустраивающийся чимраз впорядкованіший
який звужується суживающийся чимраз вужчий
який змінюється меняющийся щораз інший
який стабілізується стабилизирующийся дедалі стабільніший
який ускладнюється усложняющийся чимраз складніший
який утруднюється утрудняющийся чимраз важчий

В. АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ МИНУЛОГО ЧАСУ /ФОРМИ (В)/

Активні дієприкметники минулого часу — форми (В) — із закінченням -лий широко вживано в нашій мові. Ці форми не потребують заміни:

Форма (В) Розгорнуті форми
вчаділий який /що/ вчадів той, хто вчадів
захололий який /що/ захолов той, хто захолов
зрослий який /що/ зріс той, хто зріс
пожовклий який /що/ пожовк той, хто пожовк

Труднощі становлять форми, відомі в російській мові з наростком -ш- і невластиві українській мовній стихії:

Замість Ми кажемо
казавший який /що/ казав, той, хто казав
пізнавший який /що/ пізнав, той, хто пізнав
утікший який /що/ втік, той, хто втік

Форми лівого стовпчика — форми суржикові, літературною мовою не канонізовані. Заступає такі форми зворот із займенниками що, який, хто.Крім того, форм (В) можна уникнути наступними способами:

1. Заміна їх прикметником чи дієприкметником з відповідним значенням:

Калькована форма Російська форма Українська форма
бувший бывший колишній
истекший /год/ минулий /рік/
смотревший в окно задивлений у вікно

2. Для заміни форм (В) можна вжити іменник:

Розгорнута форма Російська форма Іменник
той, хто втік сбежавший втікач
той, хто повстав восставший повстанець

3. Неправильно утворені форми з наростком -ш- подеколи можна замінити правильними з наростком -л-:

Неправильна форма Правильна форма
прохоловший прохололий
прибувший прибулийабо прибулець

Для обминання форм (В) годяться й інші способи, уживані для заміни форм (А) та (Б).

Г. ЗВОРОТНІ АКТИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ МИНУЛОГО ЧАСУ /ФОРМИ (Г)/

Форми (Г) властиві лише російській мові, в нашій мові їх не вживано:

Російська форма Ми кажемо
влюбившийся який /що/ закохався той, хто закохався
настрадавшийся який /що/ натерпівся той, хто натерпівся
притворившийсякем який /що/ вдав із себе той, хто вдав із себе кого

Довгість розгорнутих зворотів змушує мовців шукати коротших форм. У пошуках таких форм можна користуватися способами, наведеними для форм (А), (Б) і (В):

1. Форму (Г) заступає пасивний дієприкметник:

Розгорнута форма Російська форма Коротка форма
який авансувався авансировавшийся авансований
який адаптувався адаптировавшийся адаптований
який вродився родившийся народжений
який пізнавався познававшийся пізнаваний
який пікся пекшийся печений
який продавався продававшийся продаваний
який розіспався разоспавшийся розіспаний
який уславився прославившийся уславлений

2. Замість зворотних форм (Г) можна вживати незворотні форми (В):

Розгорнута форма Російська форма Коротка форма
що попометлявся в очах примелькавшийся набридлий, осточортілий

3. Заміна прикметником:

Розгорнута форма Російська форма Коротка форма
який натерпівся настрадавшийся довготерпеливий
який не приєднався неприсоединившийся невтральний
який порепався потрескавшийся репаний
який прибився приблудившийся приблудний
який простерся простершийся простертий

4. Заміна іменником або іменником з прикметником:

Розгорнута форма Російська форма Іменник або зворот
той, що продався продавшийся запроданець, продажна шкура
який загорівся загоревшийся пойнятий вогнем
який прибився приблудившийся приблуда

Ґ. ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ /ФОРМИ (Ґ)/

Ці дієприкметники властиві українській мові і заміняти їх нема потреби:

Форма (Ґ) Розгорнута форма (Ґ)
виконуваний той, що його виконують
поштурхуваний той, кого поштурхують
продаваний той, що його продають

Крім форм з наростком -ан, -уван, українській мові відомі форми (Ґ) — творені переважно від іншомовних дієслів — з наростком -абельн:

 • ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГА 11 страница
 • КОРМОВЫЕ СТРЕССЫ
 • Глава одиннадцатая. «ОБ УНИЖЕНИЯХ ТОМАСА ЛИ И ОБ ОКОНЧАНИИ ЭТОГО ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
 • Методические рекомендации
 • Инженерно-экономический колледж 2015/2016 учебный год.
 • Как звали Билли РљРёРґР°?
 • ЗАДАНИЕ 4
 • Закон "Драхмы", или Предназначения
 • Нормальная эксплуатация
 • ГАДЮШНИК
 • МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 55 страница
 • Тренды.
 • Явление XII
 • Якім жа было сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІІ – ХІІІ стст.?
 • Лекция 5. Стратегии внедрения инноваций в образовании.
 • використанням.
 • МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 4 страница
 • Типичные экспертные ошибки, их причины и пути устранения
 • Сцена четвертая. Зал в доме Капулетти
 • Политическое завещание Али-паши