Зміст проходження практики в органах виконавчої влади та райміськуправліннях

В процесі та результаті проходження практики в органах виконавчої влади та райміськуправліннях студент повинен:

1) ознайомитися із системою місцевих органів державної виконавчої влади, в яких можливе проходження практики;

2) вивчити нормативну базу, яка закріплює правове становище місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів виконавчої влади в Україні;

3) ознайомитися з усіма структурними підрозділами обласної або районної адміністрації чи іншого органу виконавчої влади;

4) ознайомитись з наказами в органах виконавчої влади та райміськуправліннях. Вивчити накази та інші правові акти, які видаються керівником. Види наказів. Ознайомитися з книгою (папкою) наказів: нумерація, погодження;

5) ознайомитися з книгами реєстрації наказів по кадрах, посадовими інструкціями;

6) ознайомитися із системою органів райміськуправлінь;

7) вивчити нормативну базу, яка закріплює правове положення райміськуправлінь;

8) порядок формування, організацію роботи органів та посадових осіб райміськуправлінь;

9) вивчити повноваження райміськуправління, в якому проходить практику;

10) ознайомитися з актами райміськуправління (рішеннями, розпоряджен-нями), де проходить практику;

11) переконатися у відповідності прийнятих актів райміськуправлінням нормативним актам держави;

12) вивчити порядок прийому громадян і вирішення їх скарг.

Основний зміст практики в юридичному відділі:

Студент повинен вивчити:

а) положення, на основі якого функціонує відділ;

б) права і обов'язки посадових осіб відділу, які закріплені в посадових
інструкціях;

в) особливості прийому на роботу, порядок проведення конкурсу і стажування;

г) порядок просування по службі, формування кадрового резерву;

д) ведення претензійної роботи;

є)ведення позовної роботи;

є) ведення договірної роботи;

ж) організацію та проведення роботи з обліку, систематизації чинного законодавства та судової практики.

Основний зміст практики в відділі звернень громадян:

Студент повинен вивчити:

а) положення, на основі якого функціонує відділ;

б) права і обов'язки посадових осіб відділу, які закріплені в посадових
інструкціях;

в) особливості прийому на роботу, порядок проведення конкурсу і стажування;

г) порядок просування по службі, формування кадрового резерву;

д) організацію прийому громадян, прийому і відправлення кореспонденції;

є) реєстрацію та облік звернень громадян та інших матеріалів з цих питань.

 • В подводных лабиринтах Эвридики
 • Ячейки — новый мировой стандарт
 • Паспорт тестового завдання № 613
 • КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИДЕРА
 • Хранение материалов
 • Энергетические вампиры
 • Материальная ответственность сторон трудового договора
 • ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОИСТИКА РУСИ 3 страница
 • Проведения ярмарки
 • Розділ вісімнадцятий
 • Дисциплина шамана и победа над собой
 • Источники и носители правовой информации.
 • Обоснование подходов оценки, используемых в данной работе
 • А0 А1 А2 ¯1 А3 А4 А5 А6 q ­1 А7 Аk.
 • А. Родительское программирование
 • Способы защиты от негативного влияния низкочастотных и высокочастотных электромагнитных излучений.
 • Веселая ярмарка - новогоднее представление для младших школьников
 • Энергия осознанности распространяется молниеносно, бурей проносится по всему земному шару, стимулируя человечество на клеточном уровне к пробуждению и открытию своей силы.
 • Война за испанское наследство 1701-14 и Утрехтский мир
 • Сравнительно-теоретические схемы