Зміст проходження практики в органах виконавчої влади та райміськуправліннях

В процесі та результаті проходження практики в органах виконавчої влади та райміськуправліннях студент повинен:

1) ознайомитися із системою місцевих органів державної виконавчої влади, в яких можливе проходження практики;

2) вивчити нормативну базу, яка закріплює правове становище місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів виконавчої влади в Україні;

3) ознайомитися з усіма структурними підрозділами обласної або районної адміністрації чи іншого органу виконавчої влади;

4) ознайомитись з наказами в органах виконавчої влади та райміськуправліннях. Вивчити накази та інші правові акти, які видаються керівником. Види наказів. Ознайомитися з книгою (папкою) наказів: нумерація, погодження;

5) ознайомитися з книгами реєстрації наказів по кадрах, посадовими інструкціями;

6) ознайомитися із системою органів райміськуправлінь;

7) вивчити нормативну базу, яка закріплює правове положення райміськуправлінь;

8) порядок формування, організацію роботи органів та посадових осіб райміськуправлінь;

9) вивчити повноваження райміськуправління, в якому проходить практику;

10) ознайомитися з актами райміськуправління (рішеннями, розпоряджен-нями), де проходить практику;

11) переконатися у відповідності прийнятих актів райміськуправлінням нормативним актам держави;

12) вивчити порядок прийому громадян і вирішення їх скарг.

Основний зміст практики в юридичному відділі:

Студент повинен вивчити:

а) положення, на основі якого функціонує відділ;

б) права і обов'язки посадових осіб відділу, які закріплені в посадових
інструкціях;

в) особливості прийому на роботу, порядок проведення конкурсу і стажування;

г) порядок просування по службі, формування кадрового резерву;

д) ведення претензійної роботи;

є)ведення позовної роботи;

є) ведення договірної роботи;

ж) організацію та проведення роботи з обліку, систематизації чинного законодавства та судової практики.

Основний зміст практики в відділі звернень громадян:

Студент повинен вивчити:

а) положення, на основі якого функціонує відділ;

б) права і обов'язки посадових осіб відділу, які закріплені в посадових
інструкціях;

в) особливості прийому на роботу, порядок проведення конкурсу і стажування;

г) порядок просування по службі, формування кадрового резерву;

д) організацію прийому громадян, прийому і відправлення кореспонденції;

є) реєстрацію та облік звернень громадян та інших матеріалів з цих питань.

 • Измерение ценности ссылки
 • ПИТАНИЕ
 • Вопрос 2. Негативные факторы производственной среды
 • БЛАГОДАРНОСТИ 17 страница
 • Используя данные чертежа, реши задачи
 • СКОТТ НАРУШИЛ ЗАКОН НАВИГАЦИИ
 • Духовный человек.
 • Билет 23.
 • Спасти арийскую христианскую цивилизацию
 • III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
 • ГЛАВА 30. Зебро
 • Задание для самостоятельной реализации
 • Некоторые соответствия и градусы
 • Глава 28. Смотрящие в лес
 • Стаття 403. Кадровий резерв
 • Глава 14. Амелия наблюдала, как Кэм Роан и Кристофер Фрост взяли по странной медной канистре
 • Книга предоставлена группой в контакте "Ольга Горовая и другие авторы журнала САМИЗДАТ" ://vk.com/olgagorovai 63 страница
 • Создание запроса
 • III. Изучение нового материала. 1. Вступительное слово учителя.
 • Третий помощник капитана