Constatin Scutari

ORDONANŢĂ

de încetare a urmăririi penale

mun. Chişinău„02”iunie2007

data emiterii data emiterii

Procurorul Procuraturii sect. Ciocana mun. Chişinău, jurist de rangul III Eugen Guţu,examinând raportul ofiţerului de urmărire penală, locotenent de poliţie Gheorghe Olievschii,cu propunerea de încetare a urmăririi penale, precum şi materialele cauzei penale nr. 2007480008,-

A CONSTATAT:

Prezenta penală a fost pornită la data de 06 mai 2007 de către SUP al CPs Ciocana mun. Chişinău, conform semnelor calificative ale infracţiunii prevăzute de art.187 alin. (2) lit. „d” Cod Penal al R. Moldova.

Temei şi motiv pentru pornirea urmării penale, a servit plângerea cet. Deordiţa Larisa, înregistrată la 27.04.2007 sub nr.810, pe faptul sustragerii telefonului mobil de model „Motorola”, în preţ de 600 lei, cauzându-i astfel o pagubă în proporţii considerabile.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că la data de 25.04.2007, minorii Ursu Lilian Ion a.n. 26.07.1994, prin înţelegere prealabilă cu Frumusachi Igor Leonid a.n. 10.09.1993, în scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, aflându-se în auditoriul nr. 14, al şcolii medii nr.7, situate pe bul. Mircea cel Bătrân mun.Chişinău, folosindu-se de momentul că în auditoriul dat, în afară de ei, nu se mai afla altcineva, tainic au sustras din sertarul mesei profesorului, un telefon mobil de model „Motorola”, care aparţinea cet Deordiţa Larisa, pricinuindu-i acesteia o daună materială considerabilă în sumă totală de 600 lei.

La data de 23.05.2007 Ursu Lilian Ion, fiind recunoscut în calitate de bănuit şi interogat pe cazul dat, integral a recunoscut fapta de săvârşirea căreia este bănuit.

La data de 23.05.2007 Frumusachi Igor Leonid, fiind recunoscut în calitate de bănuit şi interogat pe cazul dat, integral a recunoscut fapta de săvârşirea căreia este bănuit.

Prin acţiunile sale intenţionate Ursu Lilian Ion şi Frumusachi Igor Leonid au comis o infracţiune, prevăzută de art.186 alin. (2) lit. „b”, „d” CP al R. Moldova.

La data de 23 mai 2007, de la reprezentantul legal al bănuitului minor Ursu Lilian Ion, a fost ridicat telefonul mobil de model „Motorola”.

În procesul efectuării urmăririi penale s-a constatat, că la momentul comiterii infracţiunii, bănuiţii: Ursu Lilian Ion a.n. 26.07.1994 şi Frumusachi Igor a.n. 10.09.1993, n-au împlinit vârsta de 14 ani, adică nu au atins vîrsta la care pot fi traşi la răspundere penală, deoarece conform prevederilor art. 21 Cod penal, sunt pasibile de răspunderiea penală persoanele fizice responsabile care la momentul săvîrşirii infracţiunii grave, deosebit de grave sau excepţional de grave au atins vîrsta de 14 ani.

Reieşind din cele expuse mai sus, conducându-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 22 CPP şi art. 291 alin. (2) CPP, în temeiul art. 285 alin. (1) pct. 3 CPP şi în conformitate cu art. 275 pct. 3 şi art. 255 CPP RM,-

DISPUNE:

1. Din motivul că nu a atins vârsta la care poate fi tras la răspundere penală, propun încetarea urmării penale pe cauza penală Nr.2007480008, pornită la data de 06 mai 2007 de către CPs Botanica mun. Chişinău în bănuirea:

- cet. Ursu Lilian Ion a.n. 26.07.1994, născut în mun. Chişinău elev al clasei V-a, a şcolii medii nr.7 din mun.Chişinău, domiciliat în mun.Chişinău, str.P. Zadnipru 60/1 ap.5;

- cet. Frumusachi Igor Leonid an. n. 10.09.1993, născut în or. Dubăsari, elev al clasei V-a, şcoala medie nr.7 din mun.Chişinău, domiciliat în mun.Chişinău, str. P. Zadnipru 63/3, ap.36.

2. Despre hotărârea primită de a informa persoanele cointeresate.

3. Copia prezentei ordonanţe de expediat procurorului sect. Ciocana mun. Chişinău.

Persoanele interesate: _________________

_________________

 • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
 • Відповідь: .
 • Движение денежных средств по Миру!
 • Глава седьмая. [1] Теуанские женщины постоянно похлопывают и поглаживают не только своих детей и
 • Игровые упражнения по формированию индивидуальной технико-тактической подготовки
 • ID3 eTRCKTENC@WXXX[1]TCOPTOPETCOMTCONTYERTALBTIT2яюГорько минусTPE2;яю @ 0 = 6 8 @ > 2 : 0 - Max-studio USATPE1%яюмарина дубровина COMMengяюяыР@ 268 страница
 • орядок жилищного обустройства по месту временного и постоянного проживания, а также условия участия соотечественника в федеральных и региональных жилищных программах
 • Где Паспарту убеждается, что нашёл, наконец, свой идеал
 • Камеры непрерывного действия с позонной циркуляцией сушильного агента
 • Семь шагов к духовному освобождению
 • Підстави кримінальної відповідальності. При виз­на­чен­ні під­став кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті слід
 • ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
 • Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия
 • Бюджетная система РФ_09-10 учебный год 1 страница
 • Билет 7.
 • Цикл трансформационного изменения. Взаимодействия между организацией и средой включают «входы» (input) и «выходы» (output) этих
 • Глава 16. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления
 • Лорд Джеффри
 • Травяной шампунь от выпадения волос "Jinda"
 • Що таке вибухонебезпечна зона? До якої категорії по вибухопожежонебезпеці належать приміщення ГРП , ГНС , котельні з ГРУ?