A Збільшиться.

B Зменшиться.

C Не зміниться.

D Скорочення не відбудеться.

E Правильна відповідь відсутня.

32. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціала дії

встановлено, що у фазі деполяризації переважає

A Вхід Na+ в клітину

B Вихід Na+ з клітини

C Вхід К+ в клітину

D Вихід К+ з клітини

E Вхід Cl- в клітину

33. В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид трансмембранного транспорту буде порушено?

A Активний транспорт

B Дифузія

C Осмос

D Фільтрація

E Піноцитоз

34. Однією з характеристик збудливих тканин є максимальна кількість

збуджень за одиницю часу. Про яку властивість збудливих тканин йдеться?

A лабільність

B рефрактерність

C провідність

D скоротливість

E здатність до секреції

35. М'язова тканина здатна до скорочення. Це забезпечується наявністю:

A Актину і міозину

B Гемоглобіну

C Креатиніну

D Тромбіну

E Фібриногену

36.Під час транспорту деяких речовин використовується метаболічна енергія (АТФ). Таким процесом є:

A Активний транспорт

B Проста дифузія

C Фільтрація

D Осмос

E Полегшена дифузія

37.В експерименті під впливом хімічної речовини зменшилась швидкість проведення ПД в клітинах збудливої тканини. Який процес, найвірогідніше, призвів до вказаних змін?

 • Темы 11-14. Правотворчество и систематизация законодательства. Система права. Реализация права. Толкование права
 • Тематическая Связь: Иисус Навин — Судьи 3
 • Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений.
 • Книга предоставлена группой в контакте "Ольга Горовая и другие авторы журнала САМИЗДАТ" ://vk.com/olgagorovai 5 страница
 • Потребности и мотив
 • Честная кампания
 • ПОПРОБУЙТЕ И У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!!!! Начните сегодня и увидите результат.
 • Вербальные средства обучения
 • Based upon the characters and worlds of J. K. Rowling 31 страница
 • Установка для перевозки кабеля УПК-2000П
 • Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна
 • III. Выполните следующие упражнения. 1. Приведите однокоренные русские слова:
 • МАССАЖ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
 • Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации
 • Устранение деформации крыши
 • C) туберкулезного спондилита
 • Растворы
 • ДИСЦИПЛИНА ХОЖДЕНИЯ ПО НОВОМУ ПУТИ
 • Глава XII. АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей дошкольного возраста.