A Збільшиться.

B Зменшиться.

C Не зміниться.

D Скорочення не відбудеться.

E Правильна відповідь відсутня.

32. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціала дії

встановлено, що у фазі деполяризації переважає

A Вхід Na+ в клітину

B Вихід Na+ з клітини

C Вхід К+ в клітину

D Вихід К+ з клітини

E Вхід Cl- в клітину

33. В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид трансмембранного транспорту буде порушено?

A Активний транспорт

B Дифузія

C Осмос

D Фільтрація

E Піноцитоз

34. Однією з характеристик збудливих тканин є максимальна кількість

збуджень за одиницю часу. Про яку властивість збудливих тканин йдеться?

A лабільність

B рефрактерність

C провідність

D скоротливість

E здатність до секреції

35. М'язова тканина здатна до скорочення. Це забезпечується наявністю:

A Актину і міозину

B Гемоглобіну

C Креатиніну

D Тромбіну

E Фібриногену

36.Під час транспорту деяких речовин використовується метаболічна енергія (АТФ). Таким процесом є:

A Активний транспорт

B Проста дифузія

C Фільтрація

D Осмос

E Полегшена дифузія

37.В експерименті під впливом хімічної речовини зменшилась швидкість проведення ПД в клітинах збудливої тканини. Який процес, найвірогідніше, призвів до вказаних змін?

 • Положение 8.
 • Глава 4. Метод моделирования
 • Концепция пространства конкурентной борьбы в политике
 • Методична робота в рамках наукових подій
 • БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ
 • Клан Дарк Соулс распался, все занимаются своими делами, в основном вполне легальными. Технический прогресс уверенно прет вперед. 3 страница
 • Статья 10. Подготовка граждан к воинской службе
 • Ist oft mehr Eitelkeit und Kurzsinn.
 • Удаление данных
 • Прямой маркетинг
 • Ультразвуковой диагностики
 • Для сухой чувствительной кожи лица 200 мл. 150 руб.
 • Формируемые умения и навыки
 • Мара Кологодная
 • Mir Castle, Nesviz Castle
 • СРАВНЕНИЕ ЭМОЦИЙ С ИНСТИНКТАМИ
 • Совещания, собрания персонала
 • Часть 1 - Хогвартс) Глава 1 15 страница
 • Основные принципы перегрузки операций
 • ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА Ж1