Ресурсне забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, які згідно з п. 6 ст. 3 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» держава виділяє місцевим бюджетам на заходи, пов’язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо за заявками місцевих рад в обсягах та порядку, що визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік, а також коштів місцевих бюджетів.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складання проектів державного і місцевих бюджетів на відповідний рік.

Розпорядником коштів визначено обласну державну адміністрацію, а нижчого рівня – виконкоми місцевих рад.

За розрахунками територій, потреба у коштах, необхідних для передачі у 2013 – 2015 роках гуртожитків області у власність територіальних громад, становить 143491,1 тис. грн, з яких кошти державного бюджету – 71745,55 тис. грн, місцевих бюджетів – 71745,55 тис. грн.

8. Організація управління та контролю

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відповідно до своїх повноважень Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Ефективне проведення моніторингу виконання заходів Програми забезпечить дворівнева система аналізу і контролю:

- перший рівень (виконкоми міських рад, райдержадміністрації) – контроль за організацією та здійсненням заходів з прийому-передачі, освоєнням виділених для цього асигнувань;

- другий рівень (облдержадміністрація) – контроль за виконанням графіків передачі.

Наявність зазначеної системи контролю забезпечуватиме належний рівень якості та оперативне подання аналітичної інформації щодо виконання заходів з передачі гуртожитків у власність територіальних громад Луганської області до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що, у свою чергу, підвищить ефективність координації виконання основних напрямів державної житлової політики у регіональних масштабах.

Звіт про результати виконання Програми щопівроку надається Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Розрахунок очікуваних результатів

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад планується передати 53 гуртожитків загальною площею 123,8 тис. кв. метрів, які є об’єктами права державної власності.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад.
Додаток 1

до Програми

Графік передачі гуртожитків державної форми власності у комунальну власність територіальних громад Луганської області

у 2013 – 2015 роки

№ з/п Місто, район Загальна кількість гуртожитків (од.) Загальна площа (кв. м) За період 2013-2015 років передаються у комунальну власність гуртожитки:
загальна кількість (од.)/загальна площа (кв. м) у 2013 р. загальна кількість (од.)/загальна площа (кв. м) у 2014 р. загальна кількість (од.)/загальна площа (кв. м) у 2015 р.
Всього по області 123820,2 20/39716,1 12/22785,7 21/61318,4
м. Алчевськ 14387,0 1/3033,0 0/0 3/11354,0
м. Антрацит 2580,0 1/878,0 1/530,0 1/1172,0
м. Лисичанськ 4861,0 1/2731,0 1/2130,0 0/0
м. Луганськ 84449,5 14/24729,5 7/17029,0 11/42691,0
м. Ровеньки 3496,7 1/2030,0 2/1466,7 0/0
м. Сєвєродонецьк 3900,2 1/3900,2 0/0 0/0
Перевальський р-н 1782,0 0/0 0/0 3/1782,0
Попаснянський р-н 4828,8 1/2414,4 0/0 1/2414,4
Слов'яносербський р-н 3535,0 0/0 1/1630,0 2/1905,0

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми передачі гуртожитків Луганської області

у власність територіальних громад на 2013-2015 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі по роках Очікуваний результат
1. Передача гуртожитків у власність територіаль-них громад міст і районів Луганської області 1.1. Капітальний ремонт гуртожитків м. Алчевська, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Алчевська міська рада державний бюджет місцевий бюджет 1200,00 1200,00 2950,00 2950,00 передати та відремонту-вати 4 гуртожитки
1.2. Капітальний ремонт гуртожитків м. Антрацита, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Антрацитівська міська рада державний бюджет місцевий бюджет 889,35 889,35 535,90 535,90 1156,10 1156,10 передати та відремонту-вати 3 гуртожитки
1.3. Капітальний ремонт гуртожитків м. Лисичанська, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Лисичанська міська рада державний бюджет місцевий бюджет 250,00 250,00 250,00 250,00 передати та відремонту-вати 2 гуртожитки
1.4. Капітальний ремонт гуртожитків м. Луганська, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Луганська міська рада державний бюджет місцевий бюджет 16222,60 16222,60 11171,00 11171,00 28005,30 28005,30 передати та відремонту-вати 32 гуртожитки

1.5. Капітальний ремонт гуртожитків м. Ровеньки, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Ровеньковська міська рада державний бюджет місцевий бюджет 631,60 631,60 1030,00 1030,00 передати та відремонту-вати 3 гуртожитки
1.6. Капітальний ремонт гуртожитку м. Сєвєродонецька, у тому числі даху, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Сєвєродонецька міська рада державний бюджет місцевий бюджет 668,50 668,50 передати та відремонту-вати 1 гуртожиток
1.7. Капітальний ремонт гуртожитків Перевальського району, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Перевальська райдержадмі-ністрація державний бюджет місцевий бюджет 1576,20 1576,20 передати та відремонту-вати 3 гуртожитки
1.8. Капітальний ремонт гуртожитків Попаснянського району, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Попаснянська райдержадмі-ністрація державний бюджет місцевий бюджет 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 передати та відремонту-вати 2 гуртожитки
1.9. Капітальний ремонт гуртожитків Слов'яносербського району, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромережі та ліфтів до 2016 року Слов'яносербсь-ка райдержадмі-ністрація державний бюджет місцевий бюджет 1119,00 1119,00 1590,00 1590,00 передати та відремонту-вати 3 гуртожитки

Додаток 3

до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної програми передачі гуртожитків Луганської області

у власність територіальних громад на 2013-2015 роки

Заходи Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)
Всього у тому числі по роках
Захід 1. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків Луганської області, які передаються
Всього 143491,10 42224,10 28211,80 73055,20
у тому числі:
державний бюджет 71745,55 21112,05 14105,90 36527,60
місцеві бюджети 71745,55 21112,05 14105,90 36527,60
Захід 1.1. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків м. Алчевська, які передаються
Всього 8300,00 2400,00 5900,00
у тому числі:
державний бюджет 4150,00 1200,00 2950,00
місцеві бюджети 4150,00 1200,00 2950,00
Захід 1.2. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків м. Антрацита, які передаються
Всього 5162,70 1778,70 1071,80 2312,20
у тому числі:
державний бюджет 2581,35 889,35 535,90 1156,10
місцеві бюджети 2581,35 889,35 535,90 1156,10

Заходи Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)
Всього у тому числі по роках
Захід 1.3. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків м. Лисичанська, які передаються
Всього 1000,00 500,00 500,00
у тому числі:
державний бюджет 500,00 250,00 250,00
місцеві бюджети 500,00 250,00 250,00
Захід 1.4. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків м. Луганська, які передаються
Всього 110797,80 32445,20 22342,00 56010,60
у тому числі:
державний бюджет 55398,90 16222,60 11171,00 28005,30
місцеві бюджети 55398,90 16222,60 11171,00 28005,30
Захід 1.5. Капітальний ремонт, у тому числі даху, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитку м. Ровеньки, який передається
Всього 3323,20 1263,20 2060,00
у тому числі:
державний бюджет 1661,60 631,60 1030,00
місцеві бюджети 1661,60 631,60 1030,00
Захід 1.6. Капітальний ремонт, у тому числі даху, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитку м. Сєвєродонецька, який передається
Всього 1337,00 1337,00
у тому числі:
державний бюджет 668,50 668,50
місцеві бюджети 668,50 668,50
Захід 1.7. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків Перевальського району, які передаються
Всього 3152,40 3152,40
у тому числі:
державний бюджет 1576,20 1576,20
місцеві бюджети 1576,20 1576,20
Заходи Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)
Всього у тому числі по роках
Захід 1.8. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків Попаснянського району, які передаються
Всього 5000,00 2500,00 2500,00
у тому числі:
державний бюджет 2500,00 1250,00 1250,00
місцеві бюджети 2500,00 1250,00 1250,00
Захід 1.9. Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, електромереж та ліфтів гуртожитків Слов'яносербського району, які передаються
Всього 5418,00 2238,00 3180,00
у тому числі:
державний бюджет 2709,00 1119,00 1590,00
місцеві бюджети 2709,00 1119,00 1590,00

 • увеличения выхода светлых фракций и улучшения их качества;
 • Может быть установлен вне зависимости от установленных измерений
 • Правительство 4-го сентября. Коммуна. Третья республика 5 страница
 • Просмотр расчетных кривых
 • 730 ДНЕЙ В САПОГАХ. Воспоминания об армии.
 • ВОСПИТАНИЕ, НАЧИНАЮЩЕЕСЯ ДО РОЖДЕНИЯ
 • Мин) Обучение хоровому ответу.
 • Формы нарезки овощей и из назначение
 • В Берлине живет молодой поэт, Карл Грюн,чью «Книгустранствий» я на днях прочел— оченьхорошая вещь 265. Ноему, кажется, уже27 лет, и он мог бы поэтомуписать лучше.
 • Часть третья 4 страница. — Пару месяцев.
 • Глава 15. Наше беспокойство о Государе окончилось утром 9 марта
 • Инфляция. Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой
 • Семь шагов к Сатане 12 страница
 • Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся
 • ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ
 • Закон Рода (верной цели)
 • ИНН/КПП 7017228510/701701001
 • Полина Дмитриевна Москвитина 22 страница
 • Писание является источником информации. В Библии сатана прямо упоминается более двухсот раз