Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація

1. Вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

2. У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійсненні державного управління народним господарством мають враховуватися особливості здійснення суб'єктами господарювання окремих видів цієї діяльності.

3. Для віднесення суб'єкта господарювання до відповідної категорії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності.

4. З метою забезпечення системи державного управління народним господарством обліково-статистичною інформацією, яка задовольняє потреби учасників господарських відносин в об'єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, державному, регіональному і галузевому рівнях, а також впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку і звітності та переходу на міжнародну систему обліку і статистики Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо розвитку національної статистики України і державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

5. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту.

6. Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види господарської (економічної) діяльності суб'єктів.

Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація

1. Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь.

2. Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю.

3. Вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом.

 • К тому, что я расскажу тебе дальше, я шел очень долго. На самом деле методика
 • Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации
 • Открылась бездна, звезд полна,
 • Методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов
 • Мотивационная характеристика темы.
 • Взгляни на дом свой, ангел 9 страница
 • подбора средств ‘’PRO-BRITE Food’s’ для пищевых производств
 • Говорение на языках... Сегодня?
 • The story begins in the pre-dawn hours as the young Nick Adams, his father, his uncle and their Indian guides row across a lake to a nearby Indian camp. Nick's father, a doctor, has been called out
 • Детские годы Багрова-внука 19 страница
 • Старый и молодой нелюбовные треугольники
 • Эрнест Миллер Хемингуэй 3 страница
 • На исходе XX столетия произошло громадное количество бедствий и катастроф, мир буквально захлестывает эпидемия террористических актов. Понятия экстремальных, кризисных и чрезвычайных ситуаций еще не 32 страница
 • Боинг-747» к полету готов
 • Смыслы всех русских букв, таблица значений
 • Психотерапия. Специфика психотерапии пациентов с пищеварительными расстройствами заключается в
 • Милостыня от нищеты
 • Глава 8. ЭТО СДЕЛАЛ ДОКТОР.
 • Да я и не обижаюсь. — Улыбнулся я. — Я же не умею!
 • Homo Фабер 13 страница