Стаття 30. Податкові пільги

30.1. Податкова пільга — передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

30.3. Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

30.6. Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом — платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

30.7. Контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг.

30.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

30.9. Податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору.

 • Избирая путь истины
 • Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru 24 страница
 • Люди, адаптируемые к социуму, однако, имеющие несколько повышенную тревожность, относятся
 • Введение кортикостероидов в эпидуральное пространство
 • 10 страница. — Вы что, черти, сдурели?
 • II.ЮРИСТЫ РОССИИ (Константин Петрович Победоносцев, Рафаил Самуилович Белкин)
 • Федоров В. А. История России. 1861-1917 19 страница
 • Ход упражнения. Тренер. Каждый из нас знает, насколько важно принимать правильные решения
 • МУРЕНА У СЕБЯ ДОМА
 • Соответствие проектной заявки идеям социального предпринимательства.
 • Из беседы Михаила Задорнова с журналисткой рижской газеты «Суббота» Ритой Трошкиной
 • Установка системы охлаждения компьютера
 • Капли цвета«Colour plus».
 • ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
 • Конечно, важна и проблема питания.
 • La advertencia
 • FRANCIS BRET HARTE
 • Положение
 • B) нанесла урон земледелию и кочевому хозяйству.
 • Глава 9. Генриха разбудил тонкий лучик света, проникавший сквозь плотно сжатые веки