Завдання І. Вам пропонується ряд визначень педагогічних понять і варіанти відповідей. Виберіть одну правильну відповідь. Оцінка завдання – 0,25 балів.

1. Який смисл вкладають в поняття «школознавство»? а) школознавство – це наука про діяльність директора школи; б) школознавство досліджує проблеми розвитку структури системи освіти в країні; школознавство займається дослідженням питань обладнання приміщень шкіл, гімназій, ліцеїв відповідно до навчально-виховних завдань цих закладів; в) школознавство–галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.

2. Як називається діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації а) школознавство; б)управління; в) громадське самоврядування.

3. Якій принцип управління освітою передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу в закладах освіти досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах? а) принцип компетентності; б) принцип ініціативи й активності; в) принцип цілеспрямованості; г) принцип науковості.

4. Вищим органом громадського самоврядування у школі є: а) рада школи; б) методична рада школи; в) загальні збори (конференція) колективу; г) педагогічна рада школи.

5. Методична робота у школі, це – а) збори учителів-предметників; б) один із шляхів підвищення кваліфікації учителів; в) складова частина самоосвіти учителів; г) керування педагогічною роботою учителів; д) цілісна, заснована на досягненнях передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації кожного педагога, а також на досягнення і розвиток позитивних результатів навчально-виховної роботи.

6. Методична рада школи створюється з: а) учнів старших класів; б) представників громадських організацій; в) педагогічних працівників; г) батьків учнів.

7. Методичне об’єднання, це – а) одна з організаційних форм колективної методичної роботи в системні підвищення кваліфікації вчителів; б) об’єднання вчителів для розробки єдиних методичних рекомендацій здійснення навчально-виховного процесу; в) форма роботи, під час якої вчителі обмінюється досвідом своєї роботи.

8. Якій принцип управління полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльності закладу освіти керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу? а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

9. Якій принцип потребує налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: дирекція-учителі, учні, батьки; учителі-учні, батьки; учителі-учителі; учні-учні; учнівське самоврядування-рядові вихованці; батьки-діти?а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

10. Якій принцип полягає в тому, що діяльність усіх ланок закладів освіти спрямовується на утвердження і розвиток державності України, піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів. а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) державотворення.

 • ВОСПИТАНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 55 страница
 • В ВЕДАХ 8 страница
 • 24 е{"mapName": "14_siegfried_line", "playerID": 4430382, "playerVehicle": "germany-Lowe", "gameplayID": 47 страница
 • Providing Elbowroom
 • Функции политических партий.
 • III. Общение между супругами
 • Критерии оценивания уровня освоения дисциплины
 • Тест 14. Повернення до попередньої купівельної сили грошових знаків є процесом:
 • Механизм обзора торговой политики
 • ВВЕДЕНИЕ. Обязательное качество лидера
 • Выполнение и оформление контрольных работ
 • Для чого Росія привласнила історію Київської Русі
 • Правому предсердию
 • Стратегия конкуренции
 • Lewis Carroll
 • Приход (оплата) 2 страница
 • Трудные случаи.
 • Глава четвертая. 3 страница
 • C7 Cm B7
 • Технологія утримання тварин