Завдання І. Вам пропонується ряд визначень педагогічних понять і варіанти відповідей. Виберіть одну правильну відповідь. Оцінка завдання – 0,25 балів.

1. Який смисл вкладають в поняття «школознавство»? а) школознавство – це наука про діяльність директора школи; б) школознавство досліджує проблеми розвитку структури системи освіти в країні; школознавство займається дослідженням питань обладнання приміщень шкіл, гімназій, ліцеїв відповідно до навчально-виховних завдань цих закладів; в) школознавство–галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.

2. Як називається діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації а) школознавство; б)управління; в) громадське самоврядування.

3. Якій принцип управління освітою передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу в закладах освіти досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах? а) принцип компетентності; б) принцип ініціативи й активності; в) принцип цілеспрямованості; г) принцип науковості.

4. Вищим органом громадського самоврядування у школі є: а) рада школи; б) методична рада школи; в) загальні збори (конференція) колективу; г) педагогічна рада школи.

5. Методична робота у школі, це – а) збори учителів-предметників; б) один із шляхів підвищення кваліфікації учителів; в) складова частина самоосвіти учителів; г) керування педагогічною роботою учителів; д) цілісна, заснована на досягненнях передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації кожного педагога, а також на досягнення і розвиток позитивних результатів навчально-виховної роботи.

6. Методична рада школи створюється з: а) учнів старших класів; б) представників громадських організацій; в) педагогічних працівників; г) батьків учнів.

7. Методичне об’єднання, це – а) одна з організаційних форм колективної методичної роботи в системні підвищення кваліфікації вчителів; б) об’єднання вчителів для розробки єдиних методичних рекомендацій здійснення навчально-виховного процесу; в) форма роботи, під час якої вчителі обмінюється досвідом своєї роботи.

8. Якій принцип управління полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльності закладу освіти керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу? а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

9. Якій принцип потребує налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: дирекція-учителі, учні, батьки; учителі-учні, батьки; учителі-учителі; учні-учні; учнівське самоврядування-рядові вихованці; батьки-діти?а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

10. Якій принцип полягає в тому, що діяльність усіх ланок закладів освіти спрямовується на утвердження і розвиток державності України, піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів. а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) державотворення.

 • Модели мышления
 • Экономика. Город с точки зрения потребителя не самый дорогой
 • Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений
 • Что творилось в это время в душе одного зрителя?
 • Без весов нет техники грудного вскармливания.
 • Рейхслейтер Мартин Борман
 • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Так как то, что возникает, возникает вследствие?
 • ILE MASZ LAT ? Сколько тебе лет?
 • Там же.
 • Понятие и виды нормативных правовых предписаний.
 • I. Состав участников делегаций
 • ID3 YTTCON(13)TIT2“яюSee You Again (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1­яюJohnny OrlandoTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg 33 страница
 • Гриб Роман Александрович (28марта 1996,Пинск) — белорусский шахматист, мастер спорта (2014)
 • Расчет износа спецодежды и малоценного оборудования
 • Продолжение: история Саовани.
 • Стандарти на структуру електронних повідомлень
 • Семинар № 9. Организационное поведение в системе международного бизнеса
 • Открытие фестиваля.
 • Процедуры построения
 • Классификация этапов предпринимательской деятельности