Завдання. Кабінет міністрів україни

Кабінет міністрів україни

Національний університет біоресурсів

І природокористування україни

Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики

Факультет енергетики і автоматики

УДК_631.371:621.31/075.8/ Допускається до захисту Завідувач кафедри _ел. машин і ЕЕО___ (назва кафедри) _________________ А. В. Жильцов (підпис) „____” ___________ 2012 р.

Магістерська робота

на тему

„ Електрифікація технологічних процесів з обслуговування і ремонту енергетичного обладнання у СТОВ «Зоря» Прилуцького району, Чернігівської області ”

Спеціальність8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»

Програма «Енергоінжиніринг в АПК»

Спрямування фахове виробниче

Виконав(ла) _____________________________________ /В.І. Блінов /

(підпис)

Науковий керівник _______________________________/М.Т.Лут/

(підпис)

Норма контроль

Охорона праці

Київ – 2012


Кабінет міністрів україни

Національний університет біоресурсів

І природокористування україни

Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики

Факультет енергетики і автоматики

Завідувач кафедри __ ел. машин і ЕЕО______ (назва кафедри) _________________ А.В. Жильцов (підпис) „____” ___________ 2011 р.

Завдання

до виконання магістерської роботи

студенту Блінову Віктору Івановичу

Спеціальність8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»

Програма «Енергоінжиніринг в АПК»

Спрямування фахове виробниче

(фахове, дослідницьке, педагогічне, управлінське)

Тема роботи:„Електрифікація технологічних процесів з обслуговування і ремонту енергетичного обладнання у СТОВ «Зоря» Прилуцького району, Чернігівської області ”

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 03.09.09 . № 590 «з»

Термін подання завершеної роботи на кафедру____________________________10.03.12

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до роботи:Правила устройств електроустановок (ПУЕ-85,ПУЕ-2006),

правила будови електроустановок,правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, мтеріали обстеження виробничого об’єкту ,правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,правила користування електричною енергіє

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1 Аналіз експлуатації енергетичного обладнання

2 Розробка питань організації діяльності енергетичної служби

3 Проектування ремонтно-обслуговуючої бази енергетичної служби

4 Розробка питань електропостачання та економії енергетичних ресурсів і енергоносіїв

5 Охорона праці

6 Техніко-економічні розрахунки

Науковий керівник магістерської роботи ___________________________/ М.Т.Лут /

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________________________/В.І. Блінов /

(підпис)

Дата отримання завдання „____” ______________ 2011 р.

 • Заболевания и повреждения нервов лица и челюстей
 • Глава 13. Лекарства
 • НЕДЕЛЯ 7
 • Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
 • Поворот по направлению к – Присутствие
 • ШЕСТНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ.
 • Основные моменты. Информация о продукте
 • Сокровища Валькирии. Птичий путь 8 страница
 • II группа
 • Соціальний захист інвалідів всіх вікових груп
 • В. Нефрон: общее описание
 • Звукорежиссер
 • Как вы думаете, какие ГМ сельскохозяйственные растения являются самыми распространёнными?
 • РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ПО ТАБЛИЦАМ ПРОИЗВОДНЫХ И ИНТЕГРАЛОВ ГР. 914
 • Составление, заполнение и использование диагностических карт
 • Какое типичное осложнение можно наблюдать при фурункуле 6 страница
 • Доброго времени суток, дорогие читатели!
 • ПОБЕГ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 5 страница. — Поскорее бы Белов вернулся, — подытожил Ватсон.
 • Часть первая. Подготовка к видению 7 страница
 • Собственность, ее формы.