Завдання. Кабінет міністрів україни

Кабінет міністрів україни

Національний університет біоресурсів

І природокористування україни

Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики

Факультет енергетики і автоматики

УДК_631.371:621.31/075.8/ Допускається до захисту Завідувач кафедри _ел. машин і ЕЕО___ (назва кафедри) _________________ А. В. Жильцов (підпис) „____” ___________ 2012 р.

Магістерська робота

на тему

„ Електрифікація технологічних процесів з обслуговування і ремонту енергетичного обладнання у СТОВ «Зоря» Прилуцького району, Чернігівської області ”

Спеціальність8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»

Програма «Енергоінжиніринг в АПК»

Спрямування фахове виробниче

Виконав(ла) _____________________________________ /В.І. Блінов /

(підпис)

Науковий керівник _______________________________/М.Т.Лут/

(підпис)

Норма контроль

Охорона праці

Київ – 2012


Кабінет міністрів україни

Національний університет біоресурсів

І природокористування україни

Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики

Факультет енергетики і автоматики

Завідувач кафедри __ ел. машин і ЕЕО______ (назва кафедри) _________________ А.В. Жильцов (підпис) „____” ___________ 2011 р.

Завдання

до виконання магістерської роботи

студенту Блінову Віктору Івановичу

Спеціальність8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»

Програма «Енергоінжиніринг в АПК»

Спрямування фахове виробниче

(фахове, дослідницьке, педагогічне, управлінське)

Тема роботи:„Електрифікація технологічних процесів з обслуговування і ремонту енергетичного обладнання у СТОВ «Зоря» Прилуцького району, Чернігівської області ”

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 03.09.09 . № 590 «з»

Термін подання завершеної роботи на кафедру____________________________10.03.12

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до роботи:Правила устройств електроустановок (ПУЕ-85,ПУЕ-2006),

правила будови електроустановок,правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, мтеріали обстеження виробничого об’єкту ,правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,правила користування електричною енергіє

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1 Аналіз експлуатації енергетичного обладнання

2 Розробка питань організації діяльності енергетичної служби

3 Проектування ремонтно-обслуговуючої бази енергетичної служби

4 Розробка питань електропостачання та економії енергетичних ресурсів і енергоносіїв

5 Охорона праці

6 Техніко-економічні розрахунки

Науковий керівник магістерської роботи ___________________________/ М.Т.Лут /

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________________________/В.І. Блінов /

(підпис)

Дата отримання завдання „____” ______________ 2011 р.

 • ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 7 страница
 • Статья 41. Охрана здоровья
 • ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ГИПНОЗ И АЛКОГОЛИЗМ
 • Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
 • лава 36. ЖЕЛАНИЕ ОБЛАДАНИЯ
 • Глава 1. Я слышал тебя по радио
 • MZР ╕@Ё ­║ ┤ ═!╕L═!This program cannot be run in DOS mode. 37 страница
 • Детский конверт для автомобильной люльки Organic & Natural™ Baby
 • GEORGE BERNARD SHAW
 • Подготовка к смерти
 • РОТОВА ПОРОЖНИНА НЕМОВЛЯТИ
 • Блокированные возможности
 • Русская Православная Церковь в 1881-1894 гг.
 • ID3 YgTCON(17)TIT2;яю­ @ > I 0 9 | vk.com/kidsmusichitTPE1яю 8 H 0 ! 2 TPUBeяюC; > 2 0 , < C 7 101 страница
 • Серебряные слитки.
 • Типология коммуникаций в организации.
 • Глава 11. Есть слова, а есть еще поступки, – думала Даша, сидя на берегу
 • ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 14 страница
 • Часть IV: Кое-что на заметку 3 страница
 • МАНЕРА ОДЕВАТЬСЯ