Химиялық ағартқыштардың активаторлары

Соңғы 20 жылда төмен температурадағы ағартудың тиімділігін арттыру өзекті мәселеге айналды. Тұрмысқа синтетикалық маталардың енгізілуі, боялған тоқыма бұйымдарға сұраныстың өсуі, энегрия шығының (температура мен жуу уақыты) азайту – осы факторлардың барлығы жуу температурасын төмендетуді талап етеді. Европаның тұтынушылық нарығының талдауы көрсеткендей, 75% жағдайда боялған бұйымдар жуылып, жуудың басым бөлігі 30-60оС температураларда жүреді.

Бірақ 20-40оС аралығында пероксидті ағартқыштар тиімсіз. Оған қарағанда төмен ерітіндіде пероксоиндармен әрекеттесіп, температуралық ағартуда белсенділік көрсететін қосымша қосылыстар түзетін қосылыстар тиімдірек болады. Мұндай компоненттер ағартудың активаторлары деп аталады. Олардың ішінде жиі қолданысқа ие тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД):

Сонымен қатар, әртүрлі катионды қосылыстар, мысалы, диацетилдиоксогексагидротриазин қолданылады.

Сілтілі ортада, қолмен және автоматтық кір жуғыш машинамын жуғанда перборат пен перкарбонаттың суда еру нәтижесінде пергидроксил анионы түзіледі. Бұл анион тиімді ағартқыш болғанымен, ол тек 60оС-тан жоғары температураларда ғана жеткілікті мөлшерде түзіледі. Бірақ ол кейбір қосылыстармен реакцияға түсіп, төмен температураларда тиімді ағартатын аниондар түзе алады, осындай қосылыстардың бірі – ТАЭД.

ТАЭД арқылы оттекті ағартудың химизмін қарапайым түрде келесі реакциямен көрсетуге болады:

Бір моль ТАЭД екі моль пергидроксил анионымен әрекеттесіп (нуклеофильді шабуыл), екі моль тиімді перацетат анионы мен бір моль қосымша биоыдырағыш өнім – диацетилэтилендиамин (ДАЭД) түзіледі. ДАЭД молекуласындағы қалған екі ацетатты топ кір жуу жағдайында алмаспайды. Сілтілі ортада пергидролиз реакциясы 20оС-тан аз температураларда да жылдам жүреді.

Осылайша, кір жуғыш ұнтақтың рецептурасына пероксидті ағартқыштармен қатар ТАЭД енгізу арқылы ағартқыш агенттің табиғатын өзгертуге болады. Перацетат-ион активті оттегін төмен температураларда бөлгендіктен, ағартқыш тиімділігін төмен температураларда көрсете алатын СЖҚ пайдалануға болады.

 • Комбинаций по класическому тренажу
 • ©2012 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 26 страница
 • ———————————————————————————————— СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ———————————————————————————————— 21 страница
 • И МЕЛЬКАЮТ ГОРОДА И СТРАНЫ
 • Почвоведение как наука.
 • Малвэрн Колледж. Графство Херефорд-энд-Вустер. Великобритания. Одно из самых красивых мест в самом сердце Англии. Если вы там учитесь- вам несомненно повезло. Повезло определенно, если только 17 страница
 • ЮхоІ.А.
 • Компьютерные программы (программы для ЭВМ), охраняемые как литературные произведения и базы данных.
 • Глава 43. — Ух, как голова закружилась подожди немного, я сейчас
 • Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
 • 2 страница.
 • II. Порядок формирования контрактной службы
 • Требования к участникам размещения заказа
 • Бог не разочарован в вас, потому как с самого начала не был вами очарован. ~ Джеральд Коутс. Из неопубликованного.
 • Показателям использования железнодорожного транспорта
 • О базарных мухах
 • Некоторые особенности пентатонной ладовой основы.
 • Требования к интервьюеру
 • Мурманский региональный общественный фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека»
 • Она готовила меня для спасения