ЗДІБНОСТІ, ЗАВДАТКИ І ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ЛЮДЕЙ

При обговоренні поняття «здатності» в попередньому розділі глави неодноразово згадувалися завдатки. Спробуємо тепер з'ясувати детальніше, що це таке і який зв'язок існує між завдатками людей і їх індивідуальними відмінностями за здібностями.

У людини є два види завдатків : природжені і придбані. Перші іноді називають природними, а другі соціальними. Всякі здібності в процесі свого розвитку проходять ряд етапів, і для того, щоб деяка здатність піднялася у своєму розвитку на більш високий рівень, необхідно, щоб вона була вже досить оформлена на попередньому рівні. Цей останній по відношенню до більш високого рівня розвитку виступає у вигляді своєрідного завдатку. Наприклад, для того, щоб добре засвоїти вищу математику, потрібно обов'язково знати елементарну, і ці знання по відношенню до вищих математичних здібностей виступають завдатком. Знання завдатків важливе тому, що вони обумовлюють деякі індивідуальні особливості процесу формування здібностей, його кінцевого результату.

Залежність розвитку здібностей від завдатків, їх своєрідне поєднання у одних і тих же людей вивчає психологія індивідуальних відмінностей. Звідки беруться індивідуальні психологічні відмінності людей? Як вони виникають? Одна з відповідей на ці питання пропонує А.Анастази: «Індивідуальні відмінності породжуються численними і складними взаємодіями між спадковістю індивіда і його середовищем... Спадковість допускає дуже широкі межі поведінки. Усередині ж цих меж результат процесу розвитку залежить від його зовнішнього середовища» 1.

Вплив середовища, як і дія спадковості, починає проявлятися вже при народженні дитини. Наприклад, новонароджені діти-близнюки мають не лише загальні риси, але і особливості, що відрізняють їх один від одного. Людина з народження володіє багатьма такими властивостями, які згодом позначаються на його індивідуальності, можуть полегшувати або утрудняти формування у нього інших особових властивостей.

^Анастази А. Диференціальна психологія // Психологія индивидуаль ных відмінностей : Тексти. — М, 1982. — С. 9.

Той факт, що у немовлят незабаром після народження можуть бути виявлені відмінності в домінуючому психофізіологічному емоційному стані, свідчить, що певні психічні стани і форми поведінки знаходяться у сфері прямих генетичних впливів.

Особливий інтерес у зв'язку з визначенням впливу генетичних чинників на розвиток індивідуальності дитини представляють результати досліджень гомозиготних(що мають ідентичну спадковість) і гетерозиготних(що мають різну спадковість) близнюків. Деякі з них, узяті з робіт А.Басса і Р.Плоумина, представлені в таблиці. 14.

Порівняльне дослідження гомозиготних близнюків, які жили і виховувалися в різних сім'ях, показує, що усупереч очікуванню їх індивідуальні психологічні і поведінкові відмінності від цього не збільшуються, а найчастіше залишаються такими ж, як у дітей, що виросли в одній сім'ї, причому в деяких випадках навіть зменшуються.

Таблиця 14

Кореляція між гомозиготними і гетерозиготними близнюками різної підлоги

 • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 9 страница
 • Мультипликатор «цена/дивидендные выплаты» в качестве финансовой базы может использовать как фактически выплаченные, так и потенциальные дивидендные выплаты.
 • МЕТА, дочь Саната Кумары
 • Этот странный новый мир
 • Review Exercises (week 13: Correlation and Regression)
 • Перечень основных приказов и указаний генерального прокурора Российской Федерации
 • Как научить собаку командам настолько быстро, насколько это возможно, при этом занимаясь в меру, без излишеств?
 • The Win Win Solution
 • Глава 3. Какое-то время я бродил по улице туда-сюда, не зная куда себя деть
 • Теории волшебных сказок
 • Владычица Тайн
 • Глава шестая. Поздней осенью, «мимоездом», как он выразился, приехал Родион Мефодиевич
 • Пушкинский день России (День русского языка)
 • Александр Исаевич Солженицын 37 страница
 • Выбор перевозчика
 • Гражданский пафос поэзии Н. А. Некрасова, ее основные темы, идеи и образы
 • За мир во всем мире
 • Тема 20. Загальна характеристика Америки 2 страница
 • Глава 25. Я УВОЛЬНЯЮСЬ
 • Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм 31 страница