В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію

10. Суспільство Гетьманщини у другій половині ХVІІ – у ХVІІІ ст. складалося з:

а) магнатів, шляхти, міщан, козаків, селян

Б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти

в) дворян, духовенства, козаків, міщан та селян

11. Завершення Другої світової війни:

а) 9 травня 1945 року

б) 7 листопада 1945 року

В) 2 вересня 1945 року

12. Встановіть відповідність між назвами законів і датами їх прийняття:

Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР» Закон України «Про національні меншини в Україні» Закон України «Про біженців» Закон України «Про освіту» Закон України «Про громадянство» Закон України «Про місцеве самоврядування»

Контрольне завдання № 21

1. Яку роль відігравали династичні шлюби князів Київської Русі у міжнародних відносинах?

2. Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацької держави у період з 1648 р. до кінця ХVІІІ ст.

3. Грецькі переселенці у Північному Причорномор’ї заснували:

а) гради

Б) поліси

в) стоянки

г) факторії

4. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

IV–III тисячоліття до. н. е. VII ст. до н.е. – ІІ ст. н. е. IV–VI ст. н. е. Х століття 988 рік 1187 рік 1199 рік 1240 рік існування трипільської культури існування скіфсько-сколотської держави існування держави Антів постання давньоруської держави Київська Русь Хрещення Київської Русі перша літописна згадка про Україну утворення Галицько-Волинського князівства облога Батиєм Києва

5. Велике князівство Литовське в XIV—XVI ст. укладало унії з:

а) Московією

б) Лівонією

В) Польщею

г) Князівством Руським

6. Встановіть відповідність подій:

1649 рік 1651 рік 1654 рік Зборовський трактат Білоцерківський трактат «Березневі статті»

7. Територія козацької держави Військо Запорозьке складалася з трьох воєводств: Київського, Чернігівського та Брацлавського за умовами:

А) Зборівського мирного договору 1649 року

б) Білоцерківського мирного договору 1651 року

в) Бахчисарайського мирного договору 1681 року

г) «Вічного миру» 1686 року

8. У ХІХ ст. університети діяли в:

а) Житомирі

б) Херсоні

В) Харкові

Г) Одесі

д) Катеринославі

Е) Києві

9. Генеральний секретаріат Центральної Ради очолив:

а) Павло Скоропадський

Б) Володимир Винниченко

в) Симон Петлюра

г) Михайло Грушевський

10. Які заходи партійно-державного керівництва середини 1950-х – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

а) ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

б) створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

в) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

г) підвищення рівня оплати праці, скорочення тривалості робочого дня на дві години у передвихідні та передсвяткові дні.

правильний варіант а, б, г
правильний варіант б, в, г
правильний варіант а, в, г
правильний варіант а, б, в, г

11. Яке з наведених понять є зайвим у логічному ланцюжку:а) відлига

б) застій

В) дисиденти

г) перебудова

12. Першим президентом новітньої незалежної української держави був:

а) Леонід Кучма

Б) Леонід Кравчук

в) Олександр Мороз

 • Софи Кинселла 19 страница
 • Две задачи и один вопрос по теме «Строение атома и химическая связь»
 • ДВИЖЕНИЕ БОГА ОТЦА АБСОЛЮТНОГО. Надежда Трофимова
 • Открытость переменам. Неожиданные перемены окажутся сильнее меня, и я не буду знать
 • Розрахунок кошторису цехових витрат.
 • Процесс изменений
 • ID3 ITCON(13)TIT2•яюSmooth Criminal (Michael Jackson Acappella Cover) | vk.com/acapellacoversTPE1яюDuwendeTYER яю2015WXXXvk.com/acapellacoversAPICcЏimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC 225 страница
 • Word Study. 1. Найдите в англо-русском словаре значения следующих слов и выражений; выучите слова
 • Класифікація арматури
 • Территориальные громады и трудовые коллективы: конституционная и административная правосубъектность
 • Божий закон и христианская жизнь (с. 237)
 • о конкурсе «Десять лучших инновационных идей студентов
 • Какие бывают перчатки
 • Генеральный директор Генеральный директор
 • Бөлімнің штаб бойынша кезекші
 • Олигопептиды Полипептиды
 • Заклинание Молния.
 • brought
 • Учебная ситуация 6‑2 Закрытый перелом
 • Глава 27. — Джейсон? — с трудом дыша, спросила Хейли.