В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію

10. Суспільство Гетьманщини у другій половині ХVІІ – у ХVІІІ ст. складалося з:

а) магнатів, шляхти, міщан, козаків, селян

Б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти

в) дворян, духовенства, козаків, міщан та селян

11. Завершення Другої світової війни:

а) 9 травня 1945 року

б) 7 листопада 1945 року

В) 2 вересня 1945 року

12. Встановіть відповідність між назвами законів і датами їх прийняття:

Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР» Закон України «Про національні меншини в Україні» Закон України «Про біженців» Закон України «Про освіту» Закон України «Про громадянство» Закон України «Про місцеве самоврядування»

Контрольне завдання № 21

1. Яку роль відігравали династичні шлюби князів Київської Русі у міжнародних відносинах?

2. Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацької держави у період з 1648 р. до кінця ХVІІІ ст.

3. Грецькі переселенці у Північному Причорномор’ї заснували:

а) гради

Б) поліси

в) стоянки

г) факторії

4. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

IV–III тисячоліття до. н. е. VII ст. до н.е. – ІІ ст. н. е. IV–VI ст. н. е. Х століття 988 рік 1187 рік 1199 рік 1240 рік існування трипільської культури існування скіфсько-сколотської держави існування держави Антів постання давньоруської держави Київська Русь Хрещення Київської Русі перша літописна згадка про Україну утворення Галицько-Волинського князівства облога Батиєм Києва

5. Велике князівство Литовське в XIV—XVI ст. укладало унії з:

а) Московією

б) Лівонією

В) Польщею

г) Князівством Руським

6. Встановіть відповідність подій:

1649 рік 1651 рік 1654 рік Зборовський трактат Білоцерківський трактат «Березневі статті»

7. Територія козацької держави Військо Запорозьке складалася з трьох воєводств: Київського, Чернігівського та Брацлавського за умовами:

А) Зборівського мирного договору 1649 року

б) Білоцерківського мирного договору 1651 року

в) Бахчисарайського мирного договору 1681 року

г) «Вічного миру» 1686 року

8. У ХІХ ст. університети діяли в:

а) Житомирі

б) Херсоні

В) Харкові

Г) Одесі

д) Катеринославі

Е) Києві

9. Генеральний секретаріат Центральної Ради очолив:

а) Павло Скоропадський

Б) Володимир Винниченко

в) Симон Петлюра

г) Михайло Грушевський

10. Які заходи партійно-державного керівництва середини 1950-х – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

а) ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

б) створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

в) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

г) підвищення рівня оплати праці, скорочення тривалості робочого дня на дві години у передвихідні та передсвяткові дні.

правильний варіант а, б, г
правильний варіант б, в, г
правильний варіант а, в, г
правильний варіант а, б, в, г

11. Яке з наведених понять є зайвим у логічному ланцюжку:а) відлига

б) застій

В) дисиденти

г) перебудова

12. Першим президентом новітньої незалежної української держави був:

а) Леонід Кучма

Б) Леонід Кравчук

в) Олександр Мороз

 • Лабораторні роботи
 • Трое приятелей
 • Глава 31 Секреты редактирования
 • Список каждодневных дел
 • Котельные установки
 • При посылке карточки. Залог долголетия
 • Глава 6. Спортсмены
 • Упражнения на договаривание слов и строк
 • Глава 14
 • Дом нерукотворенный
 • Порядок осуществления перевозок и расчеты Сторон
 • Fintan Craig Doheny 10 страница
 • The Historical Journal, 42, 4 (1999), pp. 1155-1160 Printed in the United Kingdom © 1999 Cambridge University Press
 • Подведение итогов и награждение. 1.Всем участникам фестиваля-конкурса, не занявшим призовые места
 • НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ КАК ПЛОХАЯ ПРЕССА
 • Майкл Стакпол 21 страница
 • Глава 11. Общее представление о чувствах. ке» (1983) о чувствах написано, что «по своей психологической природе чувства -это
 • МОЩНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС РЕКЛАМЫ
 • Дух и материя
 • Термины и их определения