E. программаларды жою

$$$ 67 C

Басты менюде орналасқан "Настройка" пунктінің қызметі:

A. қолданушының жұмыс істеген құжаттардың жиынтығын көрсетеді

B. қолданбалы және стандартты программаны іске қосуға арналған

C. жабдықтарды ашуға мүмкіндік береді, аппаратық және программалық әдістерді өзгерту үшін қолданылады.

D. дискідегі файлдарды және бумаларды жылдам іздеуге мүмкіндік береді

E. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 68 D

Басты менюде орналасқан "Поиск" пунктінің қызметі:

A. қолданушының жұмыс істеген құжаттардың жиынтығын көрсетеді

B. қолданбалы және стандартты программаны іске қосуға арналған

C. жабдықтарды ашуға мүмкіндік береді, аппаратық және программалық әдістерді өзгерту үшін қолданылады.

D. дискідегі файлдарды және бумаларды жылдам іздеуге мүмкіндік береді

E. файлдар мен бумаларды көшіруге мүмкіндік береді

$$$ 69 B

Басты менюде орналасқан "Программы" пунктінің қызметі:

A. қолданушының жұмыс істеген құжаттардың жиынтығын көрсетеді

B. қолданбалы және стандартты программаны іске қосуға арналған

C. жабдықтарды ашуға мүмкіндік береді, аппаратық және программалық әдістерді өзгерту үшін қолданылады.

D. дискідегі файлдарды және бумаларды жылдам іздеуге мүмкіндік береді

E. файлдар мен бумаларды көшіруге мүмкіндік береді

$$$ 70 A

Терезенің ең жоғарғы қатары қалай аталады?:

A. тақырып аймағы

B. жүйелік меню

C. жұмыс аймағы

D. жұмыс үстел

E. жұмыс терезесі

$$$ 71 B

Белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған біртектес ақпараттар жиыны қалай аталады?

A. Бума

B. Файл

C. Каталог

D. Архив

E. Вирус

$$$ 72 A

Экранда файлдарды және программалық топтарды белгілеу үшін қолданылады:

A. Бума

B. Файл

C. Каталог

D. Архив

E. Вирус

$$$ 73 B

Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор:

A. Блокнот

B. Word Pad

C. Paint

D. Калькулятор

E. Word

$$$ 74 C

Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор:

A. Блокнот

B. Word Pad

C. Paint

D. Калькулятор

E. Word

$$$ 75 B

Салынатын графикалық бейне орналаса алатын экранның төртбұрышты ауданы:

A. Терезе

B. Жұмыс аумағы

C. Аспаптар тақтасы

D. Түстер палитрасы

E. Палитра

$$$ 76 А

Жабдықтарды ашуға мүмкіндік береді, аппаратық және программалық әдістерді өзгерту үшін қолданылады.

A. "Настройка"

B. "Поиск"

C. "Программы"

D. "Сілтеуіш (Проводник)"

E. А - С

$$$ 77 В

Дискідегі файлдарды және бумаларды жылдам іздеуге мүмкіндік беретін пункт қалай аталады?

A. "Настройка"

B. "Поиск"

C. "Программы"

D. "Сілтеуіш (Проводник)"

E. А – С

$$$ 78 С

Басты менюде орналасқан қолданбалы және стандартты программаны іске қосуға арналған пункт қалай аталады?

A. "Настройка"

B. "Поиск"

C. "Программы"

D. "Сілтеуіш (Проводник)"E. А - С

$$$ 79 А

Блокнот дегеніміз не?

A. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор

B. Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор

C. күрделі мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді.

D. карточкаларды жинаудың бір жүйеге келтірілген компьютерлік аналогі

E. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған программа

$$$ 80 В

Paint дегеніміз не?

A. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор

B. Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор

C. күрделі мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді.

D. карточкаларды жинаудың бір жүйеге келтірілген компьютерлік аналогі

E. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған программа

$$$ 81 С

Word Pad дегеніміз не?

A. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор

B. Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор

C. күрделі мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді.

D. карточкаларды жинаудың бір жүйеге келтірілген компьютерлік аналогі

E. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған программа

$$$ 82 D

Картотека дегеніміз не?

A. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор

B. Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор

C. күрделі мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді.

D. карточкаларды жинаудың бір жүйеге келтірілген компьютерлік аналогі

E. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған программа

$$$ 83 Е

Терминал дегеніміз не?

A. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор

B. Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіретін қарапайым нүктелік графикалық редактор

C. күрделі мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді.

D. карточкаларды жинаудың бір жүйеге келтірілген компьютерлік аналогі

E. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған программа

$$$ 84 А

Блокнотты қалай іске қосамыз?

A. Пуск – Программы – Стандартные – Блокнот

B. Пуск – Программы – Блокнот

C. Программы – Стандартные – Диск 3,5 (А:) – Блокнот

D. Диск 3,5 (А:) – Блокнот

E. Диск (С:) – Блокнот

$$$ 85 В

Word Pad-ты қалай іске қосамыз?

A. Пуск – Программы – Стандартные- Word Pad

B. Пуск – Стандартные - Word Pad

C. Программы – Стандартные – Диск 3,5 (А:) – Word Pad

D. Диск 3,5 (А:) – Word Pad

E. Диск (С:) – Word Pad

$$$ 86 А

Paint -ты қалай іске қосамыз?

A. Пуск – Программы – Стандартные- Paint

B. Пуск – Стандартные - Paint

C. Программы – Стандартные – Диск 3,5 (А:) – Paint

D. Диск 3,5 (А:) – Paint

E. Диск (С:) – Paint

$$$ 87 D

Адам мен ЭЕМ аппараттық құралдарының арасындағы байланысты ұйымдастыратын программа немесе өзара байланысқан программалар тобы қалай аталады?

A. MS-DOS

B. архиватор

C. модем

D. операциялық жүйе

E. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 88 В

Дискідегі файлдарды және бумаларды жылдам іздеуге мүмкіндік беретін пункт қалай аталады?

A. "Настройка"

B. "Поиск"

C. "Программы"

D. "Сілтеуіш (Проводник)"

E. А – С

$$$ 89 B

Тақырып жолы қайда орналасқан?

A. Меню қатарының астында

 • Джейк засунул большие пальцы рук за пояс и сплюнул на землю.
 • Лапшинов Дмитрий - Звук Безмолвия 9 страница
 • Июль 1925
 • Определение модуля кручения пружины D
 • Постройки
 • Завдання ПР-служб медичних установ
 • Этапы развития технической системы
 • Классификация, сроки периодических ремонтов и нормы содержания основных сооружений и устройств устанавливаются МПС.
 • Книга Сета.
 • ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭМБРИОЛОГИИ
 • Методика проведення антифрикційних досліджень.
 • Общие требования к эксплуатации огнезащитных покрытий.
 • Подготовка коммерческого предложения
 • Школа позиционирования: формирование стратегии как аналитический процесс
 • Святки.
 • Цена билетов от 50 центов до 1 доллара 4 страница
 • Глава 13. Бети подсказывала Рашу дорогу к ее любимому хонки‑тонк
 • История завода
 • Усиление с помощью обойм, рубашек, наращиваний.
 • Типы сложноподчиненных предложений