для студентів ІУ курсу І-го медичного факультету на 2012-2013 навчальний рік

Тема Питання, які вивчають Вміння Кількість годин (хвилин) Дата, вид контролю
Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз (гігієно-дієтичний режим, патогенетичне, симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. Санаторно-курортне лікування. Гігієно-дієтичний режим у клініці туберкульозу. Патогенетичне лікування в інтенсивній фазі (протизапальна, дезінтоксикаційна, імунокоригувальна, протизапальна терапія, ліквідація побічної дії антимікобактеріальних препаратів) і в підтримувальній фазі (загально-зміцнювальна терапія). Внутрішньобронхіальне ведення засобів патогенетичної терапії, показання та протипоказання. Фізіотерапія. Симптоматичне лікування. Колапсотерапевтичні методи лікування при туберкульозі органів дихання. Основні хірургічні методи лікування при туберкульозі органів дихання (операції на легенях, операції на плеврі). Показання. Протипоказання. Санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз. Складати план патогенетичного лікування хворих на різні клінічні форми туберкульозу та з’ясовувати його; надавати допомогу при виникненні побічних реакцій від протитуберкульозних препаратів; визначати показання та протипоказання до ендобронхіального введення засобів патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання; визначати показання та протипоказання до хірургічного лікування хворих на туберкульоз органів дихання; визначати показання до колапсотерапевтичних методів лікування хворих на туберкульоз органів дихання; визначати показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування контингентів протитуберкульозних закладів; (135) До змістового модулю 5 Підсумковий модульний контроль
Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Туберкульоз кісток і суглобів. Туберкульоз сечостатевої системи. Туберкульоз ока. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Клінічні форми туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів. Патогенез, патоморфологія, місцеві та загальні прояви. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, наслідки, прогноз. Клінічні форми туберкульозу кістково-суглобової системи. Патогенез, патоморфологія, місцеві та загальні прояви. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, наслідки, прогноз. Клінічні форми туберкульозу сечостатевої системи. Патогенез, патоморфологія, місцеві та загальні прояви. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, наслідки, прогноз. Клінічні форми туберкульозу ока. Патогенез, патоморфологія, місцеві та загальні прояви. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, наслідки, прогноз. Складати план обстеження пацієнта с підозрою на позалегеневу форму туберкульозу (ОДМ, ДМД-І, ДМД-ІІ); зібрати скарги, анамнези захворювання та життя у пацієнта з підозрою на позалегеневий туберкульозний процес, провести його фізичне обстеження; трактувати дані клінічних, лабораторних, рентгенологічних, інструментальних, цитологічного та гістологічного методів дослідження, які проведено пацієнту з підозрою на позалегеневий туберкульозний процес; провести диференційну діагностику позалегеневого туберкульозного процесу від процесів іншої етіології; призначити етіологічне та патогенетичне лікування хворому на поза легеневий туберкульозний процес (135) До змістового модулю 4 Підсумковий модульний контрольЗатверджено на засіданні кафедри «20» червня 2012 р. Протокол № 10

Зав. кафедри фтизіатрії,

професор Ю.Г. Пустовий

 • О природе философских проблем
 • Богаты на всякое доброе дело
 • Земельный налог ГЛ 31
 • Определение расчетных расстояний видимости
 • НАЗВАНИЕ, АФИША, РЕМАРКИ, ЖАНР
 • Закон Магнетического Импульса
 • ПРИМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ СЛЕДОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА
 • 9 страница. Утром после всех этих снов Людмила почувствовала, что страстно влюблена в Сашу
 • ВСТУПЛЕНИЕ. Макарий Калязинский (в миру Матвей) родился в 1402 г
 • Профессиограмма профессии журналист
 • Кубарем по ступеням
 • Согласование условия о сроке действия договора
 • Жутся важными.
 • IV. Beantworten Sie die Fragen.
 • IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
 • ВВЕДЕНИЕ. Урок четвертый объяснит вам, почему то, что вы думаете, или делаете
 • Експертиза рідин, що містять спирт
 • Русские средневековые вольнодумцы
 • Этапы разрешения конфликта путем сотрудничества
 • The Great Mouse Plot