Лабораторна робота № 4

Тема: «КОНСТРУКЦІЯ ОПОРНИХ ТА УПОРНИХ ПІДШИПНИКІВ».

Мета роботи: - вивчити конструктивну будову опорних та упорних підшипників суднових турбін.

Зміст і порядок виконання лабораторної роботи: - лабораторна робота виконується на турбінних установках ТД 7/1 і LG-II і включає наступні питання:

• ознайомлення з призначенням і принципом дії підшипників;

• вивчення їх конструктивного пристрою;

• вивчення переваг та недоліків різних типів підшипників;

• прилади й пристосування для контролю стану підшипників і положення ротора суднових турбін;

Рекомендується наступна послідовність вивчення:

- студенти знайомляться з досліджуваним матеріалом по рекомендованій літературі (альбоми схем, підручники, навчальні посібники тощо), виконують необхідні вимірювання і аналізують отримані дані, що відносяться до досліджуваного вузла, а потім приступають до вивчення цього ж вузла на матеріальної частини турбінних установок ТД 7/1 і LG-II.

Зміст звіту по лабораторній роботі:

- визначте тип опорних підшипників на макеті 1 і вкажіть яким чином можна змінити радіальне положення ротора цієї турбіни;

- визначте тип підшипника на макеті 2;

- визначте розміри підшипників на макеті 1 (діаметр і довжину) і нанесіть їх на ескіз, а також розміри перерізу маслопідвідних каналів;

- викреслити ескіз упорної подушки на макеті 12;

- визначте кількість і діаметр розвантажувальних отворів на макеті 1.

 • курса, группы 1131211
 • Newspaper language
 • Руководитель _____________
 • (Попытка соединения приключенческого и нравоучительного романа) 41 страница
 • Дневной рационпитания.
 • ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 • Общественно-политическое движение второй половины 50-х – начала 80-х годов XIX века.
 • Правила правильного растягивания
 • Private Education
 • Имущественные права и обязанности супругов
 • Физиотерапевтическое лечение
 • Если здесь дозволено такое, мы вернемся обратно на родину.
 • Часть вторая 2 страница
 • Изделия хлебобулочные с пшеничными отрубями
 • Будова сховищ
 • Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника
 • Compose your own sentences with each English equivalent of the words given in exercise 15. Compare your variants with the sentences of your partner.
 • Word formation - Suffixes
 • Запах как смысловой компонент коммуникации.
 • Что увидел Хуул