Закони України

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листо­пада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 472.

5. Про засади запобігання та протидії корупції Закон України від 07.04.2011 р. // http://zakon.rada.gov.ua/

6. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 5.- Ст. 160.

7. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 36.- Ст. 531.

8. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 5.- Ст. 160.

9. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.

10. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 19.- Ст. 813.

11. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст. 146.

12. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- №15.- Ст. 587.

13. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.

14. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- Ст. 110.

15. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України.- 1993.- № 52 - Ст. 490.

16. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 25.- Ст. 1172.

17. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 22-23.- Ст.197.

18. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2428.

19. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 29.- Ст. 245.

20. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 242.

21. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Украї­ни від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2429.

22. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 7.- Ст. 260.

23. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен­ня: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 27.- Ст. 218.24. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України.- 2004.- № 15.- Ст. 1028.

25. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.

26. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 27.- Ст. 1109.

27. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 1.- Ст. 2.

28. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.- Ст. 504.

29. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України.- 1998.- № 42.- Ст.1538.

30. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь­кої діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України.- 2007.- № 44.- Ст. 1771.

31. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 7.- Ст. 32.

32. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 32.- Ст. 267.

33. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 7.- Ст. 36.

34. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 7. - Ст. 34.

35. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон Украї­ни від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 8.- Ст. 28.

36. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.- Ст. 118.

37. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 7.- Ст. 259.

38. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 26.- Ст. 1151.

39. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 52.- Ст. 3246.

40. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56.

 • Биомеханизмы родов при узких тазах
 • О графике отпусков на 2004 г.
 • Отголоски древнерусской проповеди против пьянства
 • http://ficbook.net/readfic/373216 2 страница
 • Проведение итогового заседания УИК. Председатель УИК и секретарь УИК проверяют и подписывают составленные в одном
 • Храни свой огонь
 • Прочитайте вслух и переведите.
 • СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
 • Ночь в начале зимы выдалась мглистая, сырая, холод пробирал до костей. В мутном небе луны не разглядеть, свет от горевших у ворот факелов высвечивал то сруб околовратной башни, то лошадиный помет на 17 страница
 • Текстові тестові завдання 12 страница
 • Три мифа Николы Теслы
 • Тридцать распространенных заблуждений в проектном анализе.
 • Сигнализаторы давления
 • Одиннадцатая глава Судный день
 • Запоминание секретных чисел
 • Буй-волк и Иван-царевич
 • Общению со сверстниками
 • Кодекс Республики Беларусь о земле 7 страница
 • ОТ АВТОРА. Людмила Варваринская
 • X. Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В