Supplementary resources: www.britishcouncil.learnenglish.kids

Grammar Time

Сфера спілкування Мовлен-нєві функції Засоби вираження Лексика Аудіюван-ня Мовлення Письмо Читання Домашнє завдання
ТЕМА 4. «Відпочинок та дозвілля»
У час дозвілля Уміти: на-зи­вати співрозмов-ників, тре-тіх осіб; запрошува-ти інфор-мацію про співроз­мовника, третю осо-бу; опису-вати когось, щось; запи-тувати про відчуття, самопочут-тя та відпо­відати на запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати своє став-лення до когось, чогось; запрошува-ти на свято, у гості то-що; реагу-вати на чи-єсь запро-шення; ро-бити пропо-зицію та реагувати на неї Let us watch! let us watch! Let's watch! Ex.1, p. 70 Ex.3, p. 71 Ex. 1,2,3, pp. 70-71 p. 70, ex. 1
Різдво на Україні Do you usually dance? Yes, I do. No, I don't Ukrainian, usually, Christmas, carol Ex. 2,3,4, p. 73 Ex. 1,3, pp. 72-73 p. 72, ex. 1,2. Describe "Christmas in Ukraine"
У час дозвілля May I talk to Bill? Can I talk to Kate? Kate is busy eat, drink, cook, make, lunch, dinner, supper Ex. 1,2, p. 74 Ex. 3,4, pp.75 Ex.2,3, p. 75 p. 75, ex. 3. Draw what you do in the afternoon or in the evening
Фрукти та овочі Enjoy your meal. Pass me the salt vegetables, fruit, carrot, cabbage, cucumber, onion, tomato, apple, banana, lemon, orange Ex.1, p. 76 Video”fruit&vegetables” Ex. 2,3,4, pp. 70-71 Ex. 2,4, pp. 76-77 p. 76, ex. 2; p. 77, ex. 4
Обідаймо! Pass me the salt. Here you are pass, some, enjoy, meal Ex.1, p. 78 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-news/breakfast Ex. 3,4,5, pp. 78-79 Ex. 2,5, pp. 78-79 Ex. 1,2,5, p. 72 p. 78, ex. 1. describe your favourite fruit and vegetables
Повсякденні справи He is busy Grammar Time go to bed, make the bed, always, alone Ex.1, p. 80 Days of the week song Ex. 1,2,3, pp. 80-81 Ex. 1,2,4, p. 74 p. 80, ex. 2
41. У час дозвілля Do you go to school on Mondays? always, never, sometimes Ex.1, p. 82 Ex. 2,3, p. 82 Ex. 2, p. 83 Ex. 1,3, pp.82-83 p. 83, ex. 3. Describe your Sunday
Урок домашнього читання Підготувати переказ
Як ми розважаємося Тематичне оцінювання Ex. 2, 3, 5, 6, pp. 68-59 Ex. 4, p. 69 Ex. 1, p. 68 Ex. 6, p. 69
ТЕМА 5. «Я, моя сім’я і друзі. Людина. Відпочинок та дозвілля»
Як ти провів зимові канікули? Уміти: про-сити повто-рити інфор-мацію; ви-слов­лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситу-аціям тощо; висловлю-вати про-хання та реагувати на нього. Називати співрозмов­ників, тре-тіх осіб; за­прошувати інформацію про співроз­мовника, третю особу; описувати когось, щось; запи­тувати про відчуття, самопочут­тя та відпо­відати на .запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподо-бання; ви-ражати своє ставлення до когось, чогось Where were you on your winter holidays? was, were, last, comfortable Ex.1, p. 86 Ex. 1,3,4, pp. 86-87 Ex. 3, pp.87 Ex. 1,2, p. 86 p. 86, ex.1
46. День за днем He was at home. Was he at home? was, wasn't; were, weren't Grammar Time Ex. 2,3, pp.89 Ex. 2, p. 89 Ex. 1,3, pp. 88-89 p. 88, ex. 1
47. Де ти був вчора? Were you at home yesterday? Yesterday Ex.1, p. 90 Ex. 3,4, p. 91 Ex. 4, p. 91 Ex.1, 2,5, pp. 90-91 p. 91, ex.5
48. Як ти провів минулі вихідні? Where were you last weekend? garage, stadium Ex.1, p. 92 Ex.2,3,4, p. 93 Ex.1, p. 92 Ex. 1,2, p. 93 p. 92, ex. 1,2. Describe your weekend
49. Чим ми займа­лися вчора I played in the yard yesterday. did, did not Ex. 2,3,4, pp. 92-93 Ex. 2, p. 94 Ex. 3,4, p. 95 p. 95, ex. 4 Describe your Sunday or any other day last week
50. Робота й до­звілля Did you help yesterday? Yes, I did. No, I didn't Ex.1, p. 96 Ex. 4, p. 97 Ex. 2,3, p. 97 p. 97, ex. 3
51. Чим ти за­ймався вчора? I went. I didn't go. Did I go? see-saw, come-came, learn-learnt, do-did, have-had Ex. 2, p. 99 Ex. 1,3, pp. 98-99 Ex. 1,2,3,4, pp. 98-100 p. 98, ex. 1, p. 100, ex. 4. Describe your weekend
52. Чим ти за­ймався на вихідних? I went. I didn't go. Did I go? write-wrote blow-blew, bring-brought, buy-bought, take-took, make-made Ex. 2,3, pp. 102 Ex.1, p. 101 p. 101, ex. 1, p.102, ex. 3. Describe your weekend orally and in writing
53. Чим ми вчора займалися Wh-questions Ex.3, p. 103 Ex. 5, p. 103 Ex. 4,6, p. 103 p.101,ex.1,p.102,ex.3.
54. Як ти провів вчорашній день? Wh-questions Irregular verbs Ex.2,3,4, p. 104-105 Ex. 5, p. 105 Ex. 1,3, p. 104-105 p. 101, ex.1, p. 102, ex. 2 Підготувати переказ
Урок домашнього читання
Як ми розважаємося.Тематичне оцінювання Ex. 2, 3, p. 106-107 Ex. 4, p. 107 Ex. 1, 2, p. 106 «My Last Weekend»
ТЕМА 6. «Природа й навколишнє середовище. Свята та традиції»
57. Яка сьогодні погода? Уміти: за-питувати про відчут-тя, самопо- чуття та відпо­відати на запитан-ня; повідо- мляти про смаки, упо-добання; виражати своє став-лення до когось, чогось; за­прошувати на свято, у гості тощо; повідомля-ти про когось, щось; на­зивати дії; описувати погоду; розпо­відати про пори року; запитувати про по­году; давати ха-рактеристи-ку порам року, пого-дним явищам What is the weather like today? weather, shine, stay Ex.1,4, p. 108-109 Ex. 1,2,3, pp. 108-109 Ex.3, p.109 Ex. 1,4, pp. 108-109 p. 108, ex.1, p. 109, ex.4
58. Пори року What is your favourite season? Seasons, months Ex.1, p. 110 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-animal-shelterstory Ex. 2,3,4, pp. 110-111 Ex. 1,3, pp. 110-111 p.111,ex.3
59. Календар How many days are there in a week? Seasons, months http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-tree song Ex. 1,2,3, p. 112-113 Ex. 3, p. 113 Ex. 5, p. 113 p. 113, ex. 4,5 to learn the song
60. У нас неза­баром свято! I shall go to the party tomorrow I shall go. I shall not go. Shall I go? You will go. Will you go? You will not go Grammar Time Ex.1, p. 114 Ex.2,3,4, pp. 114-115 Ex.1, p. 114 Ex.3, p. 115 p. 115, ex.3
61. Наші мрії He will be a doctor Professions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/song Ex. 1,3,4,5, pp. 116-117 Ex. 5, p. 117 Ex. 2, p. 117 p. 116, ex. 2,3.to learn new vocabulary
62. Свята. Велик­день Christ, church, Easter, hot cross bun, people, Easter Bunny Ex. 1,8, pp.118, 120 Ex.5,p.119 Ex. 3,4,6,7, pp. 119-120 Ex. 2, p. 118 p. 118, ex. 1,2, p. 119, ex. 4. Describe Easter in your family
63. Незабаром літо! I shall travel. He will go to the seaside seaside, river, holidays, travel, visit Ex. 1,7, pp.121, 123 Ex. 3,4,5, pp. 121-123 Ex.3, p. 121 Ex. 2,4, pp. 121-122 p. 121, ex. 2, p. 122, ex. 4, p. 123, ex. 7
64. Скоро канікули! Ex.1,,2,3,4, pp. 121-122 Ex.5, p. 125 "My Summer Holiday Plans" "My Summer Holiday Plans" Retelling of the home reading
Урок домашнього читання
66. Тематичне оцінювання Revise topics
Контроль говоріння. Revise /tenses/irregular verbs
68. Контроль письма. Revise topical vocabulary
69. Контроль аудіювання. Get ready for reading
70. Контроль читання. Review irregular verbs

 • ID3 Y*TCON(13)TIT2oяюBlank Space (Taylor Swift Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1яюMike SingerTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] 165 страница
 • Контролируя хаос
 • Висновки.
 • ЗАДАЧА 210
 • Прижатые Друг к Другу Лодыжки
 • ПРОГРАММА ТУРА
 • Глава 6. Меры и санкции, дисциплинарные процедуры и разрешение споров
 • Ежедневная запись дисфункциональных мыслей
 • Учение о Духе
 • Глава 14. Весело насвистывая, Гарри направлялся к Большому залу
 • Аттестационный лист
 • Распознавание мужчинами и женщинами эмоций другого человека
 • Усиление ленточных фундаментов здания
 • Лекція 2,3. Попит і пропонування, їх взаємодія. Еластичність попиту і пропонування.
 • Листопада. Антисемітські виступи поновилися у Львівському університеті
 • Драко Малфой и Его Неизвестная Судьба 1 страница
 • Организация бюджетного процесса. Контроль за исполнением бюджета.
 • Положение о выдаче лечебно-профилактического питания
 • Оформлення додатків
 • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Снег сыпал днём,