E. Рефлекторну

Під час вагітності жінка, хвора на епілепсію, приймала протисудомний засіб. Пологи наступили в строк, але народилась дитина з вадами розвитку - ущелиною хребта. Як називається описана дія препарату?

A. * Тератогенна дія

B. Алергічна реакція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Сенсибілізуюча дія

Хворий після тривалого курсу лікування наркотичними анальгетиками не може припинити їх застосування, у зв’язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. *Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Кумуляція

E. Тахіфілаксія

У відділення інтенсивної терапії надійшов хворий з незвичайною реакцією на препарат. Як називається підвищення чутливості і перекручення реакції на лікарські речовини, обумовлене спадкоємними ферментопатиями?

A. *Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Сумація

У терапевтичне відділення надійшов хворий, якому необхідно ввести препарат per os, щоб виявив швидкий ефект. У якій лікарській формі речовина найбільш швидко і повно всмоктується при прийомі усередину?

A. *Розчини для прийому усередину

B. Таблетки

C. Капсули

D. Драже

E. Гранули

Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили дигоксин. Через 2 тижні після початку прийому препарату у нього з'явились ознаки інтоксикації. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. *Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

 • ДОДАТОК А. МРС (мінно-пошукові собаки)
 • Среднего срока созревания. НимфаВыведен на Павловской опытной станции Всероссийского НИИ растениеводства им
 • Середня кількість речовин в стічній воді в розрахунку на одного жителя міста Городка 2012 рік [63].
 • История становления и развития психогенетики как научной дисциплины.
 • Сура 15. Aл-Xиджp
 • Согласие на медицинское вмешательство
 • Управление мотоциклом: Часть 23. Снова в школу
 • Краткое описание проекта
 • Глава 15. Гален надел темную рубашку и такие же брюки
 • АЛХИМИЯ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ
 • И тем быстрее ты ответ услышишь,
 • Исторический роман Ивана Ефремова – гимн женщине, ее красоте, уму, мудрости, дару любви. Все эти лучшие качества воплотила в себе главная героиня романа афинская гетера Таис, прошедшая дорогами 20 страница
 • Пояснительная записка. Министерство образования и науки Российской Федерации
 • Continuez le texte selon votre fantaisie.
 • Кора Ли. – К нам, кажется, гости пожаловали, – вдруг произнесла Леда.
 • А) белковым заболеванием. Б) углеводным заболеванием
 • Больная 68 лет в течение нескольких месяцев отмечает увеличение шейных, подмышечных, паховых лимфатических узлов. Самочувствие удовлетворительное. Анализ крови:HВ-100г/л, ЭР.-3,5млн/мл, лейк.-17,6 3 страница
 • Тело Марка Валерия было предано огню. Урна с его прахом была перевезена в Рим, и хранилась в родовом склепе Валериев вплоть до нашествия гуннов.
 • Сплавы системы Al-Cu.
 • Методы врачевания