СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ (РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

8.1. Члени Рідної партії України шляхом об'єднання за місцем проживання можуть створювати сільські, селищні, міські (районного значення) організації Рідної партії України.

8.2. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України ухвалюють збори. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України повноважне, якщо присутні не менше ніж три члени Рідної партії України.

8.3. Сільська, селищна, міська (районного значення) організації Рідної партії України діє на підставі цього Статуту, Програми Рідної партії України та партійних норм.

8.4. Сільські, селищні, міські (районного значення) організації Рідної партії України підпорядковуються відповідній районній організації Рідної партії України.

8.5. Сільські, селищні, міські (районного значення) організації Рідної партії України: обирають управника партійної організації, якщо необхідно, то його заступників, скарбничого та КК терміном на два роки; приймають у члени партії; обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень Рідної партії України; вносять пропозиції до вищих органів партії; вирішують інші питання згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

8.6. Вищим органом сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України є збори. Збори скликають за потреби, але не рідше ніж один раз у рік. Збори повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюються простою більшістю голосів членів організації, присутніх на зборах.

8.7. Збори повноважні розглядати будь-які питання, що належать до компетенції діяльності сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України за винятком питань, що належать до повноважень центральних партійних органів та партійних органів вищого рівня Рідної партії України. Збори обирають керівництво та КК цієї організації, а також за порядком, передбаченим Статутом, можуть подати пропозицію про усунення (висловлення недовіри) управника цієї організації, його заступників, скарбничого, голову та членів КК.

8.8. Вищою посадовою особою сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України є управник відповідної організації Рідної партії України. Управника сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України обирають збори відповідної організації Рідної партії України за поданням Управника відповідної районної організації та за попереднім погодження Управника відповідної обласної організації Рідної партії України.

8.9. Управник сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України: здійснює керівництво відповідною сільською, селищною, міською (районного значення) організацією Рідної партії України; скликає збори цієї організації; розробляє план роботи сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України; забезпечує виконання рішень зборів сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України та партійних органів і керівництва Рідної партії України вищого рівня; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження Управника сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України, його заступників, скарбничого, голови та членів КК можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом Рідної партії України.8.10. Скарбничий сільської, селищної, міської (районного значення) організації партії завідує майном та коштами партійної організації Рідної партії України у межах повноважень, наданих йому управою сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України.

8.11. Реєстрацію сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України здійснюють за встановленим законом порядком за рішенням Центральної Управи Рідної партії України.

8.12. Ліквідація сільської, селищної, міської (районного значення) організації Рідної партії України відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації або за рішенням Раби Старшин Рідної партії України через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка, згідно з чинним законодавством, вирішує всі майнові питання організації, що ліквідовується.

КОШТИ ПАРТІЇ

9.1. Кошти партії складаються з: внесків її членів; пожертвувань приватних осіб, підприємств, організацій та інших видів фінансових надходжень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

9.2. Розмір щомісячних членських внесків встановлюють відповідно до окремого положення, яке затверджує Рада Старшин Рідної партії України. Членські внески сплачують від дня набуття членства у Рідній партії України.

9.3. Місцеві організації Рідної партії України переказують Головному Скарбничому Рідної партії України частину внесків, які надійшли до них відповідно до нормативів встановлених Радою Старшин.

9.4. Рідна партія України може володіти коштами та іншим майном, необхідним для здійснення її статутної діяльності.

9.5. Кошти та майно Рідної партії України використовують на фінансування і матеріальне забезпечення статутної діяльності і не підлягають перерозподілу між її членами.

9.6. Рідна партія України зобов'язана здійснювати оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі за порядком і в розмірах, передбачених законодавством.

9.7. Партія щороку публікує свій бюджет у засобах масової інформації для загального ознайомлення.

9.8. Рідна партія України є неприбутковою організацією.

 • Indications and steps of cast bridges.
 • Глава 34. Человеческая совесть без Бога
 • Неблагоприятная конфигурация. с Солнцем – потери из-за неудачной спекулятивной деятельности
 • Портрет типичного покупателя нашего времени.
 • XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 • Двадцать минут назад он умер, Дональд Бэбингер кормил голубя крошками от своего чизбургера. 6 страница
 • Проблески Высшего Я
 • The Roach Lives On
 • Правило 2: ГОТОВЬТЕСЬ КОЛЛЕКТИВОМ
 • История формирования чина отпевания мирских человек
 • М.С. ВАЛИТОВ
 • Поняття спілкування та його структура
 • _ttАђTbб[1]д с‰• E3/ SUPERAntiSpyware Professional 5.6.1020\Info.txtрп%! ЩLЛХБSЭCВщ(=¤“їФ|СхGВЈ $ќнў |iv QРrФѓK-’ЉшTTі¶п{R—I}њПЋfЎыЛ 242 страница
 • Результаты государственного диктанта
 • Молитва четвертая, святого Макария Великого
 • Пояснювальна записка
 • Лекція 28. ВЕКТОРНІ ДІАГРАМИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
 • Препятствия физического характера.
 • Индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта CPITN (Ainamo J. et al., 1982)
 • Смерть от переутомления