Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України?

а) адміністративні методи;

б) кейнсіанські методи;

в) марксистські методи.

195. Теорії кредиту:

а) раціоналістична;

б)натуралістична;

в) еволюційна.

196. Принципи кредитування:

а) засіб платежу;

б) перерозподіл вартості;

в)цільове призначення.

197. Функції кредиту:

а) розподільча;

б) регулююча;

в)перерозподільча.

198. Форми кредиту:

а) банківська;

б)грошова;

в) бартер.

199. Головним видом кредиту у ринковій економіці україни є:

а)банківський;

б) міжнародний;

в) державний.

200. Види лізингу:

а) натуральний;

б)оперативний;

в) бартер.

201. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки:

а) форма кредиту;

б)облікова ставка центрального банку;

в) прибуток банку.

202. Яке забезпечення є найбільш привабливим для банку:

а) основні засоби;

б)цінні папери;

в) готова продукція.

203. За способом сплати відсотків банківські кредити надаються:

а)за дисконтною ставкою;

б) за коригованою ставкою;

в) за змішаною ставкою.

204. Головним призначенням центрального банку є:

а) управління економікою країни;

б)управління грошовим оборотом;

в) емісія грошової одиниці.

205. Основними напрямами діяльності центрального банку є:

а)проведення монетарної політики;

б) проведення фіскальної політики;

в) проведення антиінфляційної політики.

206. Центральний банк як емісійний центр готівкового обороту:

а) регулює курс національної валюти;

б)вилучає з обігу фальшиві та зношені гроші;

в) забезпечує касове обслуговування комерційних банків.

207. Центральний банк як орган банківського регулювання та нагляду:

а)видає нормативні акти, що регламентують діяльність комерційних банків;

б) реалізую грошово-кредитну політику держави;

в) здійснює розрахункове обслуговування комерційних банків.

208. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду:

а) визначає грошово-кредитну політику держави;

б)здійснює касове виконання державного бюджету;

в) здійснює рефінансування комерційних банків.

209. Центральний банк як провідник монетарної політики у своїх регулятивних діях застосовує наступні інструменти:

а) антиінфляційну політику;

б) валютну політику;

в)політику відкритого ринку.

210. Норму обов'язкових резервів визначає:

а) комерційний банк;

б) центральний банк;

в) асоціація комерційних банків;

г) центральний банк спільно з комерційними банками.

211. Принципи функціонування НБУ:

а)незалежність та економічна самостійність;

б) підпорядкованість президенту;

в) інтегрованість у світову економіку.

212. Функції НБУ:

а) трансформаційна;

б)емісійна;

в) фіскальна.

213. Комерційний банк - це:

а) фінансовий посередник, що функціонує на першому рівні банківської системи;

б)фінансовий посередник, що функціонує на другому рівні банківської системи;

в) фінансовий посередник, що функціонує на третьому рівні банківської системи.

214. Основними завданнями монетарної політики є:

а) підтримання вартості грошей на відносно стабільному рівні;

б) мобілізація коштів для фінансування соціально-економічнихпрограм;

в) забезпечення потреб економіки в грошах;

г) забезпечення ліквідності комерційних банків

215. Більшість комерційних банків, що працюють Україні це:а) державні банки;

б) спільні банки;

в)акціонерні банки.

216. До пасивних операцій комерційних банків відносять:

а)випуск власних облігацій;

б) кредитні операції;

в) лізингові операції.

217. До залучених коштів комерційного банку належать:

а)депозити до запитання;

б) міжбанківські кредити;

в) статутний фонд.

218. До активних операцій комерційних банків відносять:

а) запозичення коштів у НБУ;

б) трастові операції;

 • Определение и характеристика очагов химических аварий
 • История компании Zippo Manufacturing company и изобретения Джорджа Гранта Блейсделла — зажигалки Zippo — насчитывает уже более 75 лет. Здесь впервые на русском языке собрана подробная
 • ГЛАВА ПЯТАЯ. Нарада дает Вйасадеве наставления по «Шримад-Бхагаватам». Наставления Нарады 3 страница
 • Социальная психология в моей работе. Обучая музыке детей, я постоянно вспоминала о том, что узнала на лекциях по социальной
 • Нью-Йорк, Манхэттен, 10.15 утра, суббота, 28 июля 1945 года
 • Вскрытие водоносного пласта
 • В неизвестность
 • Shape Of My Heart (оригинал Sting)
 • Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника по управленческим дисциплинам 3 страница
 • Жизненные бури страшнее океанских
 • Количество и качество
 • КАК ИЗБЕЖАТЬ АРЕСТА
 • Как приготовить сыворотку Болотова
 • Глава тридцать девятая
 • Безусловное принятие себя – обязательное условие для обретения опоры
 • Не должны откладывать рассмотрение проблемы сыроедения
 • Глава 4. Осенью 1909 года первый раз я была в Ливадии, любимом местопребывании Их Величеств
 • Расчет индекса стоимости жизни
 • Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться; окончив школу, Саша против своей воли поступает в странный институт Специальных Технологий, где 19 страница
 • Секрет потрясающей кульминации