СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

Історія людства переконливо свідчить, що конфлікти є невід'ємним елементом соціальної взаємодії. У різні епохи різноманітні конфлікти охоплювали цілі континенти, країни і народи, супроводжували формування та розвиток держав, соціальних спільнот та інституцій, життя окремих людей. Водночас, люди завжди мріяли про безконфліктне суспільство, створювали його різноманітні теоретичні моделі, прагнули втілити їх у життя. Не випадково дослідженню причин виникнення конфліктів, способів їх розв'язання та запобігання присвячено значну кількість робіт філософів, соціологів, економістів, політологів, фахівців у галузі менеджменту. Накопичені знання та навики дозволяють правильно виявляти причини конфліктів, здійснювати ефективний управлінський вплив на процеси їх протікання та розв'язання.

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:

проблематику соціології конфлікту та її місце в структурі соціологічного знання;

соціальну природу та сутність соціального конфлікту, його основні позитивні та негативні функції у суспільстві;

специфіку соціологічного підходу у конфліктології;

Вміти:

схематично зобразити структуру конфлікту;

класифікувати соціальні конфлікти за їх основними характеристиками;

розкрити суть управління соціальними конфліктами та особливості методів їх попередження та подолання;

аналізувати соціальні конфлікти за допомогою соціологічних методів їх вивчення.

Ключові поняття та терміни:

Конфлікт, соціологія конфлікту, суб'єкти конфлікту, предмет конфлікту, об'єкт конфлікту, конфліктна ситуація, конфліктна взаємодія , наслідки конфлікту, причини конфлікту, умови конфлікту, управління конфліктами, методи розв'язання конфліктів, стратегії виходу з конфлікту, принципи поведінки суб'єктів конфлікту, профілактика конфліктів, методи запобігання конфліктам, правила безконфліктної поведінки, інституалізація конфліктів

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

10.1.Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві

10.2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту.

10.3. Структура та динамічні показники конфліктів.

10.4. Причини і умови виникнення конфліктів.

10.5. Управління соціальними конфліктами.

10.6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні.

 • ПРИМЕЧАНИЯ. 1 Король Тибо Наваррский (1201–1253) - Тибо (Теобальд) I, король Наварры с 1234 г.
 • Состав оборудования
 • ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕЛА. были заметно ограничены
 • Конспект заняття з математики
 • ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 7 страница
 • Немецкий трудовой фронт (DAF) 222 176 страница
 • Аэродинамический расчет автожира
 • После опустошительной атомной войны спасшиеся остатки человечества живут на космических кораблях, вдали от зараженной радиацией поверхности земли. И теперь сотню трудных подростков, которых общество 13 страница
 • Соціальний статус і соціальні ролі особистості
 • K а л е н д а р ь — 2015
 • Галина Павловна Вишневская Галина. История жизни 14 страница
 • Глава 5. Органы социального партнерства
 • Политика, религия и культурах новая психотерапия 285
 • OCR & spell-check Marina 17 страница
 • Коллективный договор ОАО "РЖД" на 2014-2016 годы. 1 страница
 • Глава 1. Стансы Цзяна
 • I am concerned about Plato's work on the Republic about the " kidnap". At p. 57 it is quoted: "'Moreover,' I went on, 'we won't believe or tolerate the story about those horrific
 • Двоевластие
 • THE GOLDEN DOOR
 • The Private Library