СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

Історія людства переконливо свідчить, що конфлікти є невід'ємним елементом соціальної взаємодії. У різні епохи різноманітні конфлікти охоплювали цілі континенти, країни і народи, супроводжували формування та розвиток держав, соціальних спільнот та інституцій, життя окремих людей. Водночас, люди завжди мріяли про безконфліктне суспільство, створювали його різноманітні теоретичні моделі, прагнули втілити їх у життя. Не випадково дослідженню причин виникнення конфліктів, способів їх розв'язання та запобігання присвячено значну кількість робіт філософів, соціологів, економістів, політологів, фахівців у галузі менеджменту. Накопичені знання та навики дозволяють правильно виявляти причини конфліктів, здійснювати ефективний управлінський вплив на процеси їх протікання та розв'язання.

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:

проблематику соціології конфлікту та її місце в структурі соціологічного знання;

соціальну природу та сутність соціального конфлікту, його основні позитивні та негативні функції у суспільстві;

специфіку соціологічного підходу у конфліктології;

Вміти:

схематично зобразити структуру конфлікту;

класифікувати соціальні конфлікти за їх основними характеристиками;

розкрити суть управління соціальними конфліктами та особливості методів їх попередження та подолання;

аналізувати соціальні конфлікти за допомогою соціологічних методів їх вивчення.

Ключові поняття та терміни:

Конфлікт, соціологія конфлікту, суб'єкти конфлікту, предмет конфлікту, об'єкт конфлікту, конфліктна ситуація, конфліктна взаємодія , наслідки конфлікту, причини конфлікту, умови конфлікту, управління конфліктами, методи розв'язання конфліктів, стратегії виходу з конфлікту, принципи поведінки суб'єктів конфлікту, профілактика конфліктів, методи запобігання конфліктам, правила безконфліктної поведінки, інституалізація конфліктів

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

10.1.Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві

10.2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту.

10.3. Структура та динамічні показники конфліктів.

10.4. Причини і умови виникнення конфліктів.

10.5. Управління соціальними конфліктами.

10.6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні.

 • ХИТ ЖАЖДЕТ СЛАВЫ
 • Термінологічний словник
 • ЗАКОН О ЗАПРЕЩЕНИИ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ ОТ 1995 ГОДА
 • Ты что, в клуб меня хочешь пригласить? — уточнила я, подходя. — А я думала, на очередную охоту! Но в таком виде навряд ли ты собралась загонять… быков!
 • Письмо незнакомки
 • Під час Другої світової війни
 • Глава 10 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
 • Организация радиосвязи в мотострелковом батальоне
 • Методика изучения личности осуждённого.
 • ГЛАВА 20. МЮНХЕН, март 1922 г
 • Подоконник-шкаф
 • Инвестиции в кейнсианской теории. Простейшая макроэкономическая модель
 • Величие и ограниченность самого Фромма 6 страница
 • И БЕЗ ГЛУПОСТЕЙ.
 • МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
 • Информирование общественности
 • Разрушение казачьей демократии продолжается.
 • Глава 21. На следующее утро я проснулся в хорошем настроении, что обычно и происходит после снов
 • Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу
 • Программа исследований