Завдання 1 Який порядок відкриття вкладних (депозитних)рахунків фізичній особі. Назвіть документи, які необхідні для відкриття рахунку.

Завдання 2 Визначте вірну відповідь:

1. До залучених коштів комерційного банку відносять:

а) депозитні сертифікати б) цільові вклади на дітей

в) кошти клієнтів, що зберігаються в банках на поточних рахунках г) всі відповіді вірні

2. виконавчим органом комерційного банку є:

а.) правління (рада директорів) банку;б) ревізійна комісія;

в.)загальні збори учасників г) спостережна рада

3. комісійно-посередницькі операції банку це :

а. )операції консультаційного характеру, які приносять банкам доход , але не потребують додаткового залучення та використання наявних ресурсів;

б.) це операції, що пов’язанні з формуванням власного капіталу та ресурсної бази банку;

в. )операції з розміщенням банками власного капіталу та залучених ресурсів із метою отримання доходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності;

г. )немає вірної відповіді;

4. рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

а) кореспондентський рахунок;б)поточний рахунок; в) картковий рахунок.г) депозитний рахунок;

5. основними формами міжнародних розрахунків є:

а) банківський переказ ;б)інкасо в) акредитив г)всі відповіді вірні

6. Кредитна політика визначає такі основні напрямки кредитної діяльності:

а)стандарти і критерії діяльності банківських працівників, що відповідають за видачу кредитів;

б)основні дії менеджерів, що приймають рішення щодо кредитування;

в)принципи оцінки контролю за якістю управління кредитною діяльністю у банку;

г) всі відповіді є вірними

7. основні заходи зменшення кредитного ризику:

а) лімітування кредитів та диверсифікація кредитного портфеля ;

б) Використання ефективних форм забезпечення та оперативність у процесі стягнення боргу ;

в)всі відповіді вірні;

8.перерахування коштів за товарні операції на підставі розрахункових документів, які надійшли в банк на протязі операційного часу, повинні бути зроблені не пізніше:

а) операційного часу дня їх надходження; б)на слідуючи й день до настання операційного часу;

в)наступного робочого дня; г) відсутні нормативні строки

9.яким чином можна про кредитувати проект, якщо сума кредиту перевщує 25% капіталу банку?

а) шляхом отримання дозволу НБУ на перевищення відповідного нормативу;

б) шляхом отримання разової ліцензії НБУ; в) шляхом створення банківського консорціуму.

10.банківські послуги характеризуються такими ознаками:

а) не потребують додаткових ресурсів; б)доходи одержують у вигляді комісій;

в)пов’язані з формуванням власного капіталу; г)вірна відповідь а)і б)

11. Прийом готівки здійснюється прибутковими касами протягом операційного дня за такими документами:

а) оголошення на внесення готівки та прибутковими касовими ордерами;

б) грошовими чеками; в)платіжним дорученням; г)вірна відповідь а)і б)

12. метою формування банківського інвестиційного портфелю є:

а) отримання дивідендного доходу, б) отримання торгівельного доходу від різниці між ціною продажу та ціною купівлі цінних паперів;

в) контроль та управлінням компаніями і вплив на їх діяльність;

г) всі відповіді вірні

 • МЕЛАНТЕЙ ДЭЙ ЧАРОДЕЙКА, КОРОЛЕВА УБЕЖДЕНИЯ. 5 страница
 • Избавьтесь от страха и получайте удовольствие
 • Глава 5. Мир неорганических существ
 • ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 • А. Соединение потребителей электроэнергии звездой без нейтрального провода
 • Как сохранить "трансовые" взаимоотношения в состоянии бодрствования; два уровня сообщений; структурированная амнезия; ратификация транса через временные искажения
 • Осная цистерна для хлора, модель 15-1409
 • Фармацевтические компании
 • Часть вторая. Большая стройка имени Роджерса или Ливерпуль, который построит Брендан.
 • PEKiP Младенец хватает протянутый ему палец
 • ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
 • Глава 11. – Да, Людвиг – Страж Магуса, – кивнула Дженни
 • МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 • Явление 17
 • OVERLAPPING RELATIONSHIPS AND SYNSEMANTICS IN HYPOTAXIS
 • Эпизод N 61
 • Что делать настоящей леди, которую престарелый муж попросил найти любовника, чтобы произвести на свет наследника фамильного титула? 13 страница
 • Роль почек в поддержании осмолярности.
 • Тестілік сұрақтар. 1. Қазақстанның әлемдік экономикаға кіру процесіне жағымсыз әсер
 • К 97 Оҙон-оҙаҡ бала саҡ. Өфө, Башҡортостан китап нәшриәте, 1981,—296 бит. 8 страница